despre1       despre2       despre3

 

Proiectul CESAR a luat naștere ca urmare a unui acord de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

PROIECTUL ARE TREI COMPONENTE:

Componenta I

Administrarea Terenurilor – implementată de ANCPI

Componenta II

Servicii de orientare socio-economică pentru populaţia din agricultură implementată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)

Componenta III

Politică, Strategie şi Management – implementată de MADR şi ANCPI

OBIECTIVELE SALE SUNT:

  • Facilitarea restructurării fermelor, pe baze de piaţă, prin îmbunătăţirea capacităţii fermierilor, a membrilor lor de familie şi a lucrătorilor agricoli de a-şi gestiona activele şi venitul;
  • Finalizarea inregistrării titlurilor de proprietate în sistemul de publicitate imobiliară, pentru asigurarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor, precum și a funcţionării pieţelor funciare;
  • Imbunătăţirea serviciilor de consultanţă care permit populaţiei agricole să
    gestioneze mai durabil veniturile şi activele sale şi, în acest fel, să contribuie la absorbţia programelor naţionale şi a celor susţinute de Uniunea Europeană.
  • Prima componenta a proiectului vizeaza realizarea inregistrării sistematice a proprietăților în 50 de comune. Propriu-zis, aceasta inseamnă lucrări de cadastru și cărți funciare gratuite pentru cetățenii acestor comune