AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI  PUBLICITATE IMOBILIARĂ

DIRECTIA DE CADASTRU SI GEODEZIE

  • Victor Grigorescu, Director
  • Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 5, camera 37, Sector 6, Bucureşti 060022, România
  • Telefon:  +40 (21) 310.15.95 / Fax +40 (21) 317.35.37
  • E-mail: victor.grigorescu@ancpi.ro / www.ancpi.ro