BUCUREȘTI, 15.02.2023 – A intrat în vigoare noul Regulament de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 15.02.2023

A intrat în vigoare noul Regulament de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) continuă actualizarea, simplificarea și corelarea actelor normative din domeniul specific de activitate. Noul Regulament de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.125 și 125BIS din 14.02.2023. Începând cu aceeași dată, Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogat.

Prin aprobarea noului Regulament, ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a corelat legislația secundară în domeniu cu dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ale Codului Administrativ, ale Codului Silvic, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile sale subordonate.

„Noul Regulament aduce schimbări importante în ceea ce privește fluxul de lucru din cadrul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, precum semnarea de către inspector sau de către inginerul-șef a încheierilor de carte funciară emise ca urmare a soluționării cererilor de înscriere/reexaminare înregistrate pe fluxul integrat. Totodată, noul act normativ aduce precizări importante cu privire la aplicarea unor proceduri. Printre acestea se numără înregistrarea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor înscrise în cărțile funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare prin intermediul a două documentații cadastrale distincte, respectiv documentație cadastrală de primă înregistrare și documentație cadastrală de înregistrare în planul cadastral, în cazurile expres prevăzute de lege, dar și recepția de către oficiile teritoriale a planului topografic cu evidențierea suprafețelor solicitate pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau din fondul forestier național și a planului de situație necesar la redarea în circuitul agricol”, a precizat Hajnalka Ildiko VIG, președinte – director general al ANCPI.

Principalele reglementări vizate de noul regulament se referă și la înscrierea imobilelor din fondul forestier național și a imobilelor supuse exproprierii, anularea numerelor cadastrale și construcțiile care sunt reprezentate pe Planul de Amplasament și Delimitare (PAD) și se înscriu în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. De asemenea, actul normativ stabilește tipurile de lucrări recepționate de Centrul Național de Cartografie și conținutul documentațiilor referitoare la lucrările de specialitate utilizând scanarea cu tehnologie laser  și a celor din domeniul fotogrammetriei.

Noul Regulament de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 600/2023, a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

 

SERVICIUL COMUNICARE

AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
English
Romanian English