BUCUREȘTI, 16.04.2024 – ANCPI ÎNCEPE FINANȚAREA REALIZĂRII PLANURILOR PARCELARE

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 16.04.2024

ANCPI începe finanțarea realizării planurilor parcelare

 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) inițiază finanțarea, din venituri proprii, a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, în cadrul Programului național de cadastru şi carte funciară (PNCCF). Beneficiarii acestor lucrări sunt comunele, orașele și municipiile interesate să realizeze lucrări de întocmire a planurilor parcelare. Ordinul nr. 387/2024 al directorului general al ANCPI privind Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356/16.04.2024.

ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), finanțează lucrările de întocmire a planurilor parcelare, potrivit art.9, alin. (341) din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, în baza unui contract de finanțare multianual. Lucrările vor fi coordonate de comisiile locale de restituire a proprietăților funciare și se vor derula similar procesului de înregistrare sistematică a proprietăților, finalizându-se cu înscrierea din oficiu în cărți funciare noi a imobilelor cuprinse în planul parcelar.

Conform Procedurii, dacă o unitate administrativ-teritorială (UAT) dorește finanțarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, transmite solicitarea de finanțare către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) pe raza căruia se află.

Contractul de finanțare între UAT și OCPI va fi încheiat pentru o perioadă de cel mult 28 de luni, în limita sumelor aprobate şi comunicate de ANCPI.

Primăria este responsabilă de modalitatea de atribuire a contractelor de achiziție publică şi de încheierea acestora cu prestatorii de servicii.

Suma cu care ANCPI finanțează lucrările de întocmire a planurilor parcelare este de maximum 109 lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă, pentru terenurile situate în extravilan, coeficienții categoriilor de dificultate a terenurilor.

Pentru terenurile situate în intravilanul comunelor, suma de 109 lei + TVA/carte funciară se majorează cu un coeficient de 2,6, pentru terenurile situate în intravilanul orașelor, municipiilor şi reședințelor de județ, cu un coeficient de 3,1, iar pentru terenurile situate în intravilanul localităților din județul Ilfov şi București, cu un coeficient de 3,5.

Pentru imobilele situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, sumele rezultate ca urmare a aplicării coeficienților menționați se majorează cu 1,4.

În cazul imobilelor cu proprietari neidentificați, ANCPI va deconta 10% din prețul contractat pentru un imobil, iar pentru imobilele cu proprietari neidentificați reprezentând rezerva comisiei locale de fond funciar, ANCPI va deconta 50% din prețul contractat pentru un imobil.

Procedura intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

SERVICIUL COMUNICARE

AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
English
Romanian English