Guvernul a aprobat noi reglementări în domeniul cadastrului

Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare. Prin acest act este reglementat cadrul normativ pentru accelerarea şi eficientizarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Astfel, principalele schimbări prevăd, în special, că până la 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti, se va constitui şi va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale; termenul iniţial era 31 decembrie 2017, însă acesta nu a putut fi respectat din cauza lipsei de personal şi a imposibilităţii relocării personalului existent în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) sau în instituţiile subordonate; în acest sens, se va modifica Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANCPI, în vederea suplimentării numărului de angajaţi.

Totodată, sectoarele cadastrale care vor face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de primării, ca urmare a încheierii de contracte de finanţare cu ANCPI,  pot să cuprindă atât imobile din extravilan, cât şi din intravilan.

De asemenea, la prioritizarea sectoarelor cadastrale propuse de unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică, se vor avea în vedere şi  terenurile care fac obiectul subvenţiilor plătite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA).

Mai mult, lucrările de înregistrare sistematică se pot efectua atât la nivelul sectorului cadastral, cât şi la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale, în acest sens fiind necesară diminuarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pentru accelerarea finalizării acestora.

Deschiderea cărţii funciare se poate efectua în baza certificatului de moştenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, sau a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică, a partajului judiciar, indiferent de data actului.

În cazul imobilelor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărâre de guvern, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventarul centralizat.

Sursa: http://adevarul.ro/economie/imobiliare/guvernul-aprobat-reglementari-indomeniul-cadastrului-1_5ad76536df52022f75f9669f/index.html

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
English
Romanian English