Conducerea ANCPI

 
 
 
 
 
DIRECȚIA JURIDICĂ
SERVICIUL COMUNICARE
DIRECȚIA CORP CONTROL ŞI PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL
SERVICIUL AUDIT INTERN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
DIRECȚIA INFORMATICĂ
DIRECȚIA DE CADASTRU ȘI GEODEZIE
DIRECȚIA DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ
DIRECȚIA SISTEME INFORMAȚIONALE GEOGRAFICE
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
DIRECȚIA DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ
DIRECȚIA OPERATIVĂ
DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
FUNCȚIA
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DIRECTOR
ȘEF SERVICIU
DIRECTOR
ȘEF SERVICIU
ȘEF SERVICIU
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
NUME ȘI PRENUME
Laurențiu Alexandru BLAGA
Mircea POPA  
 
Ileana SPIROIU  
 
Alexandru Lucian FEȘTILĂ  
 
Florentina PENCEA
Mădălina IANCU
Marin ALNIȚEI
Marinela HAIDĂU
Daniela STROE
Monica Paula CLEPȘA
Nicoleta CERCELARU
Liviu Cozmin STOICA
Ioan BUZAȘ
Cezara SIMIREA
Constantin ENE
Cătalina DUŢĂ
Victor Adrian GRIGORESCU
Luminiţa ILIE
Doina ȘERBAN

 

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro