Concurs 26 - 30.08.2019 - perioada nedeterminata - ANCPI

pdf

centralizator rezultate finale

Size : 602.73 kb
Hits : 316
Date added : 2019-09-03 12:17:43
Date modified : 2019-09-03 12:17:43

pdf

Rezultate finale

Size : 193.32 kb
Hits : 191
Date added : 2019-09-03 10:54:34
Date modified : 2019-09-03 10:54:34

pdf

centralizator interviu concurs 26-30-08 ANCPI -nedeterminata

Size : 664.91 kb
Hits : 352
Date added : 2019-08-30 13:30:49
Date modified : 2019-08-30 13:30:49

pdf

Centralizator proba interviu - concurs 26-30-08 - ANCPI

Size : 196.92 kb
Hits : 250
Date added : 2019-08-30 13:26:24
Date modified : 2019-08-30 13:26:24

pdf

Centralizator rezultat contestatie proba scrisa concurs 26 - 30.08.2019

Size : 315.14 kb
Hits : 212
Date added : 2019-08-29 10:19:23
Date modified : 2019-08-29 10:19:23

pdf

Centralizator rezultate proba scrisa pentru concursul 26-30-08 - ANCPI

Size : 966.31 kb
Hits : 574
Date added : 2019-08-27 18:36:53
Date modified : 2019-08-27 18:36:53

pdf

Centralizator punctaj proba scrisa concurs 26 - 30.08.2019 - publicitate imobiliara

Size : 560.38 kb
Hits : 700
Date added : 2019-08-27 11:24:58
Date modified : 2019-08-27 11:24:58

pdf

LISTA CONCURS 26-30.08.2019-CANDIDATI ADMISI-RESPINSI

Size : 683.36 kb
Hits : 1053
Date added : 2019-08-20 11:11:34
Date modified : 2019-08-20 11:11:34

pdf

LISTA CANDIDATI ADMISI, RESPINSI CONCURS 26-30.08,2019

Size : 1.19 mb
Hits : 1125
Date added : 2019-08-19 12:52:38
Date modified : 2019-08-19 12:52:38

pdf

Anunt concurs

Size : 2.00 mb
Hits : 2561
Date added : 2019-07-31 12:48:48
Date modified : 2019-07-31 12:48:48

pdf

CERERE INSCRIERE CONCURS

Size : 343.04 kb
Hits : 234
Date added : 2019-07-31 12:48:48
Date modified : 2019-07-31 12:48:48

pdf

Tematica si bibliografie Sef birou Calarasi

Size : 555.39 kb
Hits : 135
Date added : 2019-08-06 07:17:39
Date modified : 2019-08-06 07:17:39

zip

Tematica si bibliografie

Size : 571.37 kb
Hits : 621
Date added : 2019-07-31 12:48:46
Date modified : 2019-07-31 12:48:46

Contact

  • Splaiul Independentei, nr. 202A, Sector 6, Bucuresti
  • (021) 317.31.62
  • (021) 317.73.39
  • relatiicupublicul@ancpi.ro