Anunțuri concurs

Anunț

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 28.09.2023, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Anunț promovare – activitatea curenta
Anunț promovare – înregistrare sistematica
Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional superior – consilier cadastru gradul IA
Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional superior – consilier cadastru gradul II
Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional superior – consilier gradul IA

Anunț

Lista cuprinzând salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA-27.09.2022

Lista – activitatea curenta
Lista – înregistrare sistematica

Anunț

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 27.09.2022, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Anunț promovare – activitatea curenta
Anunț promovare – înregistrare sistematica
Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional superior din cadrul Birou Înregistrare Sistematică –consilier gradul I
Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional superior din cadrul Birou Înregistrare Sistematică – asistent registrator
Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional superior din cadrul BJRUSP – consilier
Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional superior din cadrul Birou Înregistrare Sistematică – consilier cadastru
Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional superior din cadrul Birou Înregistrare Sistematică – referent
Model cerere promovare (.doc)

Anunț

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 29.06.2022, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Anunț – activitatea curenta
Anunț – înregistrare sistematica
Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional superior din cadrul Birou Înregistrare Sistematică – asistent registrator gradul I/gradul IA
Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional superior din cadrul Birou Înregistrare Sistematică – consilier cadastru gradul IA
Bibliografia și tematica pentru promovare în postul de executie de subinginer cadastru gr. II/5 Serviciul Cadastru-Biroul Fond Funciar
Bibliografia și tematica pentru susținerea examenului in vederea promovării pe grade, trepte profesionale pentru postul de asistent-registrator principal gradul IA si gr.II
Bibliografia și tematica pentru susținerea examenului in vederea ocupării postului de asistent-registrator principal gr.IA
Bibliografia și tematica pentru susținerea examenului in vederea ocupării postului de asistent-registrator principal gr.II

Anunț

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA, organizează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011,cu modificările şi completările ulterioare, concursul din perioada 21.06.2022- 27.06.2022, pentru ocuparea unor posturi vacante, cu încadrare pe perioadă determinată/nedeterminată de timp, repartizat de la bugetul din venituri proprii-activitatea curentă, corespunzător funcţiilor contractuale de execuţie, cu acordul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.24315/16.05.2022,

1 post de asistent registrator principal gradul IA din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară –BCPI Ploieşti
1 post de asistent registrator principal gradul II din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară –BCPI Ploieşti

Anunț – post de asistent registrator principal gradul IA
Bibliografie si tematică – post de asistent registrator principal gradul IA
Anunț – post de asistent registrator principal gradul II
Bibliografie si tematică – post de asistent registrator principal gradul II

Anunț

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 21.03.2022 – EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ
Anunț promovare
Bibliografie si tematică SE
Bibliografie si tematică SPI
Bibliografie si tematică SPI
Bibliografie si tematică SE
Bibliografie si tematică CAD-BIS

Anunț

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează în perioada 07.03.2022-10.03.2022 concurs pentru ocuparea unui post vacant, cu încadrare pe perioadă determinată pana la 31.12.2023, repartizat pentru Programul National de Cadastru și Carte Funciară, după cum urmează:
1 post de consilier cadastru debutant din cadrul Serviciului Cadastru –Biroul Inregistrare Sistematică
Anunț concurs
Bibliografie si tematică

Anunț

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează în perioada 07.03.2022-10.03.2022 concurs pentru ocuparea unui post vacant, cu încadrare pe perioadă nedeterminată de timp, repartizat de la bugetul din venituri proprii-activitatea curentă, după cum urmează:
1 post de referent treapta IA din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Ploieşti – Compartiment registratură
1 post de consilier debutant din cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii
Anunț concurs
Bibliografie si tematică

Anunț

Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară (in data de 09.12.2021)
Anunț
Bibliografie si Tematica

Model adeverință vechime
Model cerere concurs (perioadă nedeterminată)