Vineri, 27 februarie 2015
.OCPI
Home Agentia Colaboratori Relatii internationale Contacte English


 
     Logare angajati
  Cautare in site:
  
Home » OCPI
OCPI Arad

Splaiul General Gheorghe Magheru, F.N. , cod 310329, Arad Telefon : 0257-256144; Fax: 0257-281814 BCPI ARAD: Splaiul General Gheorghe Magheru, F.N. , cod 310329, Arad Telefon : 0257-256144; Fax: 0257-270684. BCPI CHISINEU CRIS: Chişineu Criş, Str. Înfrăţirii, nr. 81-83, bl. E1, ap. 19, cod 315100. Tel/fax: 0257/350025 BCPI GURAHONT: Gurahonţ, Str. Crişan, nr. 12, cod 317145. Tel/fax: 0257/316316 BCPI INEU: Ineu, Str. Republicii, nr. 20B, cod 315300. Tel/fax: 0257/511512. BCPI LIPOVA: Lipova, Str. Brancovici, nr. 27, cod 315400. Tel/fax: 0257/563103. E-mail: ar@ancpi.ro www.ancpi.ro


Pentru prestari servicii in conformitate cu OMAI 39/2009 CONT IBAN: RO45TREZ02120G330800XXXX


Pentru alte venituri COD IBAN: RO84TREZ02120G365000XXXX


COD FISCAL DE IDENTIFICARE: 9700563


 

 

BCPI Program de lucru
Public Notari Autorizati
Zile Orar Zile Orar Zile Orar
CHISINEU CRIS LUNI 08:30 - 16:00 LUNI 08:30 - 16:00 LUNI 08:30 - 16:00
  MARTI 08:30 - 16:00 MARTI 08:30 - 16:00 MARTI 08:30 - 16:00
  MIERCURI 08:30 - 16:00 MIERCURI 08:30 - 16:00 MIERCURI 08:30 - 16:00
  JOI 08:30 - 16:00 JOI 08:30 - 16:00 JOI 08:30 - 16:00
  VINERI 08:30 - 16:00 VINERI 08:30 - 16:00 VINERI 08:30 - 16:00
 
 
BCPI Program de lucru
Public Notari Autorizati
Zile Orar Zile Orar Zile Orar
INEU LUNI 08:30 - 16:00 LUNI 08:30 - 16:00 LUNI 08:30 - 16:00
  MARTI 08:30 - 16:00 MARTI 08:30 - 16:00 MARTI 08:30 - 16:00
  MIERCURI 08:30 - 16:00 MIERCURI 08:30 - 16:00 MIERCURI 08:30 - 16:00
  JOI 08:30 - 16:00 JOI 08:30 - 16:00 JOI 08:30 - 16:00
  VINERI 08:30 - 16:00 VINERI 08:30 - 16:00 VINERI 08:30 - 16:00
 
 
BCPI Program de lucru
Public Notari Autorizati
Zile Orar Zile Orar Zile Orar
GURAHONT LUNI 08:30 - 16:00 LUNI 08:30 - 16:00 LUNI 08:30 - 16:00
  MARTI 08:30 - 16:00 MARTI 08:30 - 16:00 MARTI 08:30 - 16:00
  MIERCURI 08:30 - 16:00 MIERCURI 08:30 - 16:00 MIERCURI 08:30 - 16:00
  JOI 08:30 - 16:00 JOI 08:30 - 16:00 JOI 08:30 - 16:00
  VINERI 08:30 - 16:00 VINERI 08:30 - 16:00 VINERI 08:30 - 16:00
 
 
BCPI Program de lucru
Public Notari Autorizati
Zile Orar Zile Orar Zile Orar
LIPOVA LUNI 08:30 - 16:00 LUNI 08:30 - 16:00 LUNI 08:30 - 16:00
  MARTI 08:30 - 16:00 MARTI 08:30 - 16:00 MARTI 08:30 - 16:00
  MIERCURI 08:30 - 16:00 MIERCURI 08:30 - 16:00 MIERCURI 08:30 - 16:00
  JOI 08:30 - 16:00 JOI 08:30 - 16:00 JOI 08:30 - 16:00
  VINERI 08:30 - 16:00 VINERI 08:30 - 16:00 VINERI 08:30 - 16:00
 
 
OCPI Program de lucru
Public Notari Autorizati
Zile Orar Zile Orar Zile Orar
  LUNI 08:30 - 16:00 LUNI 08:30 - 16:00 LUNI 08:30 - 16:00
  MARTI 08:30 - 16:00 MARTI 08:30 - 16:00 MARTI 08:30 - 16:00
ARAD MIERCURI 08:30 - 16:00 MIERCURI 08:30 - 16:00 MIERCURI 08:30 - 16:00
  JOI 08:30 - 16:00 JOI 08:30 - 16:00 JOI 08:30 - 16:00
  VINERI 08:30 - 16:00 VINERI 08:30 - 16:00 VINERI 08:30 - 16:00
 

Buget 2010

 

Persoane juridice autorizate din judetul Arad
Persoane fizice autorizate din judetul Arad


Expertiza notariala


Expertiza Notariala 2009
 Alegeti alt oficiu 
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara