Joi, 18 decembrie 2014
.PROGRAM
Home Agentia Colaboratori Relatii internationale Contacte English
Actualitate

Informare publica

Resurse

Societate civila

Transparenta
 
     Logare angajati
  Cautare in site:
  
Home » Program audiente
Program audiente

Program de audiente
ZIUA ORA BIROUL / DIRECTIA CINE ACORDA AUDIENTA LOCUL
Miercuri 15:00 Director General Marius Arthur Ursu ANCPI
Marti 15:00 Director General Adjunct Marcel Grigore ANCPI
 Joi 12:00 - 14:00 Director Corp Control Gigel Gheorghe Capota ANCPI
Vineri 12:00 Directia Economica Bogdan Borlea ANCPI
Miercuri
15:00
Directia Cadastru si Geodezie
Victor Adrian Grigorescu
ANCPI
Joi
12:00
14:00
Directia de Publicitate Imobiliara
Directia Juridica si Resurse Umane
Simona Contiu
Camelia Zisu
ANCPI
ANCPI


*Inscrierile in audienta se fac cel putin cu o zi inainte de ziua solicitata


Primirile in audienta se fac pe baza de cereri motivate si aprobate anterior (formularele se gasesc la Serviciul Relatii cu Publicul, Etaj 4, Camera 33).
Model Cerere Audienta

 

Programul de functionare al ANCPI este zilnic, de luni pana vineri, intre orele 8.00 - 16.00.

 
Procedură privind organizarea activităţii de primire, înregistrare a cererilor de audienţă şi de programare a şedinţelor de audienţă la nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

La nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, audienţele sunt acordate de către şefii serviciilor independente, directorii direcţiilor de specialitate, directorul general adjunct şi directorul general, în cadrul programului stabilit. Compartimentul Relaţii cu Publicul asigură activitatea de primire, înregistrare şi evidenţă a cererilor de înscriere în audienţă, adresate Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Pentru eficientizarea activităţii de acordare a audienţelor şi de eliminare a birocraţiei ce poate interveni în cadrul acestui proces, se vor parcurge următoarele etape:

1. Primirea în audienţă se face în baza unei cereri motivate, aprobate în prealabil;

2. Cererile de înscriere în audienţă se înregistrează de către Compartimentul Relaţii cu Publicul în Registrul de audienţă al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

3. Persoanele care solicită acordarea unei audienţe trebuie să completeze cererea de  înscriere în audienţă (Anexa 1) şi să o transmită, prin e-mail sau prin fax, către Compartimentul Relaţii cu Publicul;

4. Persoanele care solicită telefonic înscrierea în audienţă, vor comunica toate datele necesare înscrierii în audienţă către Compartimentul Relaţii cu Publicul care va completa o cerere cu obiectul solicitării, aceasta urmând să fie semnată de petent la data prezentării în audienţă;

5. Persoanele care, cu ocazia audienţelor, doresc a semnala aspecte ce ţin de activitatea curentă a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară sau pentru care competenţa de soluţionare revine acestora, vor putea solicita înscrierea în audienţă la conducerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, numai atunci când sunt nemulţumite de răspunsul primit, respectiv de soluţiile propuse de către conducerea oficiilor teritoriale în cadrul audienţelor acordate de aceasta;

6. După înregistrare, în funcţie de specificul motivelor invocate, cererile de înscriere în audienţă, vor fi predate de către Compartimentul Relaţii cu Publicul, persoanei desemnată din cadrul direcţiilor sau serviciilor independente ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care va proceda la înregistrarea acestora în registrul propriu şi le va prezenta conducerii direcţiei/serviciului;

7. După analiza cererilor de audienţă prezentate, directorii/şefii de serviciu ai direcţiilor/serviciilor în cauză vor dispune asupra admisibilităţii acestora;

8. Pentru cererile analizate şi aprobate, persoana desemnată din cadrul direcţiilor/serviciilor respective, va anunţa petentul cu privire la data acordării audienţei;

9. Persoanele care solicită audienţe pentru soluţionarea unor probleme care nu sunt de competenţa Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu vor fi înscrise în registrul de audienţe, ci vor fi consiliate şi direcţionate de către Compartimentul Relaţii cu Publicul către instituţiile sau autorităţile competente pentru rezolvarea problemei respective;

10. Persoanele pot solicita înscrierea în audienţă la directorul general sau la directorul general adjunct, numai în situaţia în care, acestea au motive temeinice de nemulţumire faţă de soluţiile propuse de către directorii/şefii serviciilor de specialitate cu ocazia audienţelor ce le-au fost acordate de către aceştia;

11. Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienţei acordate de către directorul general sau directorul general adjunct al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu mai pot beneficia de încă o audienţă având acelaşi obiect;

12. Cererile de înscriere în audienţă, având ca obiect solicitarea de sprijin pentru soluţionarea unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau în legătură cu care, instanţa s-a pronunţat, nu vor fi înregistrate în Registrul de evidenţă al audienţelor, petentul urmând a fi anunţat despre aceasta;

13. Cu ocazia şedinţelor de audienţă, persoana care acordă audienţa va completa o fişă de audienţă (Anexa 2) în care va fi consemnată soluţia propusă;

14. Înscrierile în audienţă se fac cu cel puţin o zi înainte de data solicitată pentru audienţă;

15. Înscrierea în audienţă se poate face în fiecare zi, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00, la numărul de telefon 021/317.31.62 sau la sediul instituţiei din Splaiul Independenţei nr. 202 A, sector 6, Bucureşti, camera 17, parter. De asemenea, formularele cererilor de înscriere în audienţă, completate conform modelului anexat, pot fi transmise prin poştă, prin fax: 021/311.51.61 sau prin e-mail la adresa: relatiicupublicul@ancpi.ro.ANEXA 1

ANEXA 2 
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara