Verificare autenticitate documente

Codul de verificare se găsește în antetul extraselor de carte funciară, ca în exemplul de mai jos


Parametrii căutării:

Cod verificare: