Vineri, 22 septembrie 2017
.STIRI
Home Agentia Colaboratori Relatii internationale Contacte English


 
  Cautare in site:
  
Home » Stiri » Detalii
Stiri

INVITATIE DE PARTICIPARE
19-08-2009

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ VRANCEA cu sediul în Municipiul Focsani, str.Cuza – Voda nr. 69 , cod postal 620034 , judetul Vrancea cod fiscal: 9703691, prin prezenta, aduce la cunoştinţă celor interesaţi, iniţierea procedurii de atribuire a contractului de cumpărare a unui imobil cu destinaţia sediu BCPI PANCIU.

 

Procedura de atribuire a contractului de cumpărare a unui imobil cu destinaţia sediu pentru BCPI PANCIU se va realiza în conformitate cu Ordinul nr. 913/05.12.2007 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, modificat şi completat prin Ordinul nr. 175/27.03.2008 şi cu Ordinul nr. 270/16.05.2008 prin care s-au aprobat Instrucţiunile pentru aplicarea procedurii de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpărarea sau închirierea de imobile pentru A.N.C.P.I.

 

Prezentele caracteristici reprezintă cerinţele tehnice, funcţionale şi calitative minime solicitate de autoritatea contractantă.

 

 

1.Suprafeţe

  • Suprafaţa utilă (mp) : între 70 mp. şi 90 mp;

  • Suprafaţa desfăşurată: între 84 mp şi 108 mp;

  • Suprafaţă liberă de construcţii: 150 m ( numai in cazul caselor de locuit).

2. Amplasarea zonală a imobilului: cât mai aproape de centrul civic al localităţii Panciu;

3. Numărul căilor de acces rutier: minim una. Accesul stradal să se facă cu uşurinţă.

4. Utilităţile la care imobilul este branşat/ are acces (poate fi branşat): energie electrică, energie termică/ altă sursă de căldură, apă, canal;

5. Posibilitate de racordare la reţeaua de telefonie/ internet.

6. Dotări obligatorii care vor fi incluse in valoarea de vânzare a imobilului: tâmplărie din lemn/PVC, geamuri sticlă/termopan, pardoseală/gresie/parchet.

 

 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 24.08.2009

 

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 25.08.2009.

 

Termenul limită (data şi ora) şi locul de depunere al ofertelor: 31.08.2009, ora 12.00, la sediul OCPI Vrancea, str. Cuza -Voda, nr. 69. Focşani, judeţul Vrancea-camera 1(Secretariat).

Data, locul şi ora de deschidere a ofertelor: 31.08.2009, ora 12.30, la sediul OCPI Vrancea, str. Cuza – Voda nr. 69, Focsani, Judetul Vrancea, sala de şedinţe - camera 16.

 

Limba în care trebuie elaborată oferta: limba română;

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data deschiderii ofertelor;

 

Documentaţia de atribuire si Regulamentul prinvind procedura de atribuire a contractelor care au ca obiect cumpararea sau inchirierea de imobile pentru Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cu instructiunile aferente sunt puse la dispozitia celor interesaţi, gratuit, la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea cu sediul în Focşani, str. Cuza-Vodă, nr.69, cod postal 620034, România, camera 1 (Secretariat), începând cu data prezentei, în urma unei solicitări scrise, în cazul persoanelor juridice, semnată şi ştampilată, prin împuternicit sa ridice documentaţia, iar în cazul persoanelor fizice prin cerere scrisă depusă personal.

 

Inapoi Arhiva stirilor


 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară