Joi, 21 septembrie 2017
.INFORMATII
Home Agentia Colaboratori Relatii internationale Contacte English


 
  Cautare in site:
  
Home » Informatii publice
Informatii publice

    •   Nota de informare in aplicarea art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

    •   Plati legea 165/2013

    •   Solicitari conform Legii 544/2001

    •   Program de audiente si lucru cu publicul

    •   Legislatie

    •   Achizitii

    •   Documente specifice

    •   Declaratii de avere si interese

    •   Proiecte si programe

    •   Lucrari de inregistrare sistematica in cadastru si carte funciara finalizate

    •   Tabel cuprinzand persoanele responsabile cu activitatea de relatii cu publicul la nivelul birourilor de cadastru si publicitate imobiliara

    •   Procedură privind organizarea activităţii de primire, înregistrare a cererilor de audienţă şi de programare a şedinţelor de audienţă la nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

    •   DECLARATIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

    •   BULETIN INFORMATIV

    •   LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

    •   LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII, DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

   •   Raportul ANCPI si institutiile subordonate privind accesul la informatiile de interes public - 2016

   •   Raportul ANCPI si institutiile subordonate privind accesul la informatiile de interes public - 2015

   •   Raportul ANCPI si institutiile subordonate privind accesul la informatiile de interes public - 2014

   •   Raportul ANCPI si institutiile subordonate privind accesul la informatiile de interes public - 2013

   •   Raportul ANCPI si institutiile subordonate privind accesul la informatiile de interes public - 2012

   •   Raportul anual de activitate al ANCPI - 2016

   •   Raportul anual de activitate al ANCPI - 2015

   •   Raportul anual de activitate al ANCPI - 2014

   •   Raportul anual de activitate al ANCPI - 2013

 

Bilant si Buget

   •   2017
   •   2016
   •   2015
   •   
2014
   •   
2013
   •   
2012

Situatia drepturilor salariale
   
   •  2017

   •  2016

 

”Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se  considera  vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate: 

- Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr. 544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 

- Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr. 123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public” 

 

Conturile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ale Centrului National de Geodezie Fotogrammetrie Cartografie si Teledetectie:

1) A.N.C.P.I.  

COD FISCAL DE IDENTIFICARE: 9051601   

Pentru prestari servicii in conformitate cu OMAI 39/2009 

CONT IBAN: RO45TREZ70020G330800XXXX  

Pentru alte venituri cod IBAN: RO84TREZ70020G365000XXXX 

Conturile pentru SCA (Scoatere din Circuitul Agricol) definitiva si temporara sunt cu destinatie speciala, iar beneficiarul serviciului, indiferent de locatia unde se afla terenul vireaza in contul ANCPI astfel:   

- pentru SCA definitiva cont: RO45TREZ70020G330800XXXX  

- pentru SCA temporara cont: RO35TREZ7005066XXX000364   

 2) C.N.C.  

CONT IBAN: RO09TREZ70120G365000XXXX 

COD FISCAL DE IDENTIFICARE: 14057015

 

Lista cladiri detinute si ocupate de ANCPI si institutiile subordonate

   •  Lista cladiri din domeniul privat cu suprafata de peste 500 m patrati

   •  Lista cladiri din domeniul public cu suprafata de peste 500 m patrati

   •  Lista cladiri din domeniul privat cu suprafata intre 250 si 500 m patrati

   •  Lista cladiri din domeniul public cu suprafata intre 250 si 500 m patrati

 

Plati efectuate

   •  Plati efectuate in perioada 01.04.2012 - 30.04.2012

   •  Plati efectuate in perioada 01.03.2012 - 31.03.2012

   •  Plati efectuate in perioada 17.02.2012 - 29.02.2012

   •  Plati efectuate in perioada 03.01.2012 - 17.02.2012 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară