Miercuri, 20 septembrie 2017
.TRANSFORMA
Home Agentia Colaboratori Relatii internationale Contacte English


 
  Cautare in site:
  
Home » Transformari coordon...
Transformari coordonateIn functie de precizia ceruta pentru realizarea lucrarilor geodezice, transformarile de coordonate pot fi efectuate cu ajutorul programului pe calculator TransDatRO (cu abateri standard de transformare de ±10-15 cm) sau cu parametrii de transformare Helmert pentru toata tara (cu abateri standard de transformare de ±1.5~3 m pentru planimetrie si de ±3~4.5 m pentru altimetrie).

 
Programul pe calculator TransDatRO

TransDatRO este un program pe calculator care executa transformari de coordonate standard intre sistemul de referinta si coordonate ETRS89 si sistemul de referinta national S-42 (cu elipsoidul aferent Krasovski 1940) - proiectia Stereografica 1970, sau sistemul de referinta Hayford 1910 - proiectia Stereografica 1930 cu plan secant Bucuresti.
Spre deosebire de transformarile Helmert locale pentru care trebuie stationate cu tehnologia GNSS puncte de triangulatie (dispuse in zona de ridicat si in imediata vecinatate a acesteia) pentru fiecare lucrare noua de teren, oferind rezultate bune doar pentru suprafete mici, programul TransDatRO ofera solutii precise (in functie de numarul si distributia punctelor comune din zona de transformat) indiferent de suprafata pe care sunt dispuse punctele de transformat, fara a mai fi necesara stationarea punctelor de triangulatie.
Detalii suplimentare despre TransDatRO si despre metoda de transformare utilizata se pot gasi la sectiunea Download, de unde se poate descarca programul, precum si in help-ul programului.
Parametrii de transformare Helmert
intre sistemul de referinta si coordonate ETRS89 si sistemul national S-42 (RO)

Avand in vedere recomandarile EUREF si EuroGeographics, ANCPI a determinat un set de parametri de transformare care fac legatura intre sistemul de referinta si coordonate (CRS-Coordonate Reference System) ETRS89 (European Terrestrial Reference System) cu elipsoidul aferent GRS80 si sistemul de referinta national S-42 cu elipsoidul aferent Krasovski 1940. Acesti parametri au fost calculati dintr-un numar mai mare de puncte comune fata de varianta anterioara publicata pe Internet si pot fi utilizati, de asemenea, pentru transformarea cotelor.

Transformarea directa

De la:   ETRS89 - elipsoid GRS80
La:   Sistem 42 - elipsoid Krasovski 1940
Parametru Valoare UM
Translatie Tx -2.3283 m
Translatie Ty 147.0416 m
Translatie Tz 92.0802 m
Sc. dm=(m-1)*1e+6 -5.68907711 ppm
Rotatie Rx -0.30924979 "
Rotatie Ry 0.32482188 "
Rotatie Rz 0.49730012 "

Transformarea inversa

De la:   Sistem 42 - elipsoid Krasovski 1940
La:   ETRS89 - elipsoid GRS80
Parametru Valoare UM
Translatie Tx 2.3287 m
Translatie Ty -147.0425 m
Translatie Tz -92.0802 m
Sc. dm=(m-1)*1e+6 5.68906266 ppm
Rotatie Rx 0.30924830 "
Rotatie Ry -0.32482185 "
Rotatie Rz -0.49729934 "


Mod de obtinere :

- Conversia de la coordonatele elipsoidale de pe elipsoidul GRS80 la coordonatele carteziene geocentrice
. (B,L,h)_GRS80 --> (X,Y,Z)_GRS80

- Conversia de la coordonatele din proiectia Stereografica 1970 la coordonatele elipsoidale pe elipsoidul Krasovski 1940
. (x,y)_Stereografica 1970 -- > (B,L)_Krasovski 1940

- Conversia de la coordonatele elipsoidale (B,L)_Krasovski 1940 si cota normala H_MN in sistemul de altitudini Marea Neagra 1975 la coordonatele carteziene geocentrice
. (B,L,H_MN)_Krasovski 1940, Marea Neagra 1975 -- > (X,Y,Z)_Krasovski 1940

- Transformarea Helmert directa
. (X,Y,Z)_GRS80 -- > (X,Y,Z)_Krasovski 1940

Mod de utilizare :

1. Parametrii de mai sus vor fi utilizati pentru transformari Helmert aproximative care sunt utilizate pentru lucrarile de GIS la scari mici unde precizia planimetrica necesara este de aproximativ ± 1.5~3 m iar cea altimetrica de aproximativ ± 3~4.5 m.

Observatie: Precizia de transformare planimetrica este diferita de cea altimetrica deoarece s-a considerat ca anomalia altitudinii in sistemul national S42 este egala cu zero.2. Determinarea coordonatelor in sistem de referinta ETRS89 se poate face prin determinari relative de pozitie la Reteaua Geodezica Nationala de clasa A (statii GPS permanente) si B, C, D (borne) ale caror coordonate sunt disponibile la Fondul National Geodezic si Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară