Bucureşti, 29.07.2020

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va cofinanța, din venituri proprii, lucrările de întocmire a planurilor parcelare, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), susținut de Guvernul României. Totodată, suma decontată de ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale (UAT) a fost majorată. Măsurile, care au drept scop accelerarea PNCCF, sunt  prevăzute în proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, care a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională. 

 

Potrivit proiectului de act normativ, ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), va cofinanța lucrările de înregistrare sistematică, precum şi „lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare (…), iniţiate ca urmare a contractării acestora de către unităţile administrativ-teritoriale”. ANCPI va face plățile după finalizarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla.

Totodată, legea, care a fost transmisă spre promulgare președintelui României, prevede că, pentru plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT, va fi stabilit un preț unitar pe hectar. De asemenea, în cazul imobilelor cu proprietari neidentificați, ANCPI va achita 10% din prețul unitar pe hectar.

O altă modificare se referă la majorarea sumei decontate de ANCPI în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale (UAT). Astfel, prețul va crește de la 60 de lei la maximum 84 de lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de relief și, după caz, coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de gradul de acoperire. În plus, „imobilelor situate în zonele de aplicare a Decretului – lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, li se aplică suplimentar și un coeficient de 1,4”.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al primăriilor.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.

 

SERVICIUL COMUNICARE

AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
English
Romanian English