Anunț publicitar pentru achiziție servicii de organizare workshop-uri în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063

ANUNȚ PUBLICITAR

 

Date identificare autoritate contractantă: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cod de identificare fiscal 9051601, adresa: Splaiul Independenței nr.202A,sector 6, București, tel.021315.25.20

Denumire achiziție: Organizare workshop-uri în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063 

Data limită depunere oferte: 21 septembrie 2022

Tip anunț: Anunț publicitar pentru servicii ce fac parte din Anexa nr. 2 la Legea 98/2016.

Tip contract: Servicii

Cod și denumire CPV: 79951000-5

Valoare estimată: 132.966,65 lei, fără TVA

Descriere contract: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), cu sediul în Bucureşti, str. Splaiul Independenței nr. 202 A, cod poștal 060022, sector 6, e-mail: sap@ancpi.ro, număr de telefon: +40 213152529, fax : +40 213152520 – persoană de contact: Nicoleta Cercelaru, adresa web a sediului principal al entității contractante (URL): www.ancpi.ro, organizează în condițiile reglementate, prin Normele proprii, aprobate de prevederile ODG nr. 199/16.02.2022, procedură proprie de achiziție ce are ca obiect achiziția de servicii de tip workshop, în format online (sesiune online), care cuprind următoarele activități principale: asigurarea unei aplicații, asistență tehnică pe parcursul desfășurării tuturor sesiunilor online, corespondență cu participanții, evidența participanților, stocare sesiuni, achiziție ce se va finaliza cu încheierea unui contract de servicii. Descrierea serviciilor solicitate:

a)    Organizarea unor de întâlniri de lucru (workshop-uri), în format online

b)   Număr sesiuni: minim 28

c)    Număr participanți/sesiune minim 20 – maxim 50 persoane/sesiune

d)   Durata unei sesiuni pe parcursul unei zile: între 3 și 5 ore, cu minim o pauză de 15 minute.

Condiții referitoare la servicii: Operatorii economici vor prezenta propunere tehnică din care sa reiasă că îndeplinesc specificațiile și cerințele din caietul de sarcini atașat la prezentul anunț publicitar. Propunerea financiară nu poate depăși valoarea totală estimată mai sus.

Condiții referitoare la contract: Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de servicii, perioada estimată octombrie 2022 – septembrie 2023.

Condiții de participare: Ofertele vor fi trimise pe adresa de email sap@ancpi.ro și vor conține propunerea tehnică și propunerea financiară.

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut respectând specificațiile tehnice minime solicitate din caietul de sarcini.

Informații suplimentare: Eventualele solicitări de clarificări se vor solicita în scris la adresa de e-mail: sap@ancpi.ro., cu maxim 3 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde cu o zi lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor, pe site-ul ANCPI la secțiunea – Informații de interes public / Achiziții / Anunțuri achiziții.

Descarcă documente

# Fișier Dimensiune fișier
1 pdf Caiet de sarcini si ODG 9 MB
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian