Președinte Director General

 

Laurențiu-Alexandru BLAGA

Director General Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Agenda
CV

Marți, 26 septembrie

Ora 10.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Geodezilor din România (UGR).

Joi, 21 septembrie

Ora 15.00 – Ședința Consiliului de Administrație al ANCPI.

Miercuri, 20 septembrie

Ora 12.00 – Participare la ședința Comisiei pentru transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaților.

Ora 15.00 – Ședință de lucru cu responsabilii zonali ai oficiilor de cadastru și publicitate imobilară.

Marți, 19 septembrie

Ora 11.30 – Participare la ședința de lucru a Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic a Senatului.

Luni, 18 septembrie

Ora 09.00 – Participare la ședința operativă organizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Joi, 14 septembrie

Ora 15.00 – Ședința Consiliului de Administrație al ANCPI.

Marți, 29 august

Ora 12.00 – Ședința Consiliului de Administrație al ANCPI.

Vineri, 18 august

Ora 13.00 – Ședința Consiliului de Administrație al ANCPI.

Joi, 10 august

Ora 12.00 – Ședința Consiliului de Administrație al ANCPI

Miercuri, 26 iulie

Ora 12.00 – Ședința Consiliului de Administrație al ANCPI.

Miercuri, 19 iulie

Ora 12.00 – Ședința Consiliului de Administrație al ANCPI

Vineri, 14 iulie

Ora 10.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții sindicatului Național “Cartea Funciară”, la OCPI Brașov.

Ora 12.00 – Ședința Consiliului de Administrație al ANCPI

Joi, 13 iulie

Ora 10.00- Ședință de lucru pe tema Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodezie.

Miercuri, 12 iulie

Ora 11.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Geodezilor din România (UGR).

Vineri, 7 iulie

Ora 12.00 – Ședința Consiliului de Administrație al ANCPI.

Joi, 6 iulie

Ora 11.00 – Ședință de lucru cu prestatorii lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Luni, 3 iulie

Ora 15.00 – Întâlnire de lucru cu prestatorul Media One (activitatea ”Realizare de produse de informare și promovare”) referitoare la modalitatea de derulare a ultimelor contracte subsecvente ale acordului cadru.

Vineri, 30 iunie

Ora 10.00 – Ședință de lucru la OCPI Arad.

Marți, 27 iunie

Ora 10.00 – Participare la ședința Operativă – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Ora 11.00 – Participare la ședința de lucru a Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență.

Luni, 26 iunie

Ora 12.00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Marți, 20 iunie

Ora 10.00 – Ședința de lucru a Consiliului Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale (INIS).

Luni, 19 iunie

Ora 12.30 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR).

Miercuri, 14 iunie

Ora 13.00 – Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Vineri, 09 iunie

Ora 12.00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Marți, 06 iunie

Ora 12.00 – Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Vineri, 27 mai

Ora 10.00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Joi 25 mai

Ora16.00 – Ședință de lucru cu Direcția Cadastru și Geodezie pe tema Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodezie.

Marți, 23 mai

Ora 12.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din cadrul Primăriei Municipiului București

Luni, 22 mai

Ora 13.00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Marți, 16 mai

Ora 10.00 – Ședință de lucru cu tema modificărilor Ordinului directorului general nr.600/2023.

Luni, 15 mai

Ora 18.00 – Participare la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la înființarea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR).

Joi, 11 mai- sâmbătă 13 mai

Participare la Săptamâna Geodeziei Românești și la Adunarea Generală a Consiliului European al Geodezilor (CLGE).

Marți, 02 mai

Ora 14.30 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Joi, 27 aprilie

Ora 13.00 –  Ședința Consiliului Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale (INIS)

Miercuri, 26 aprilie

Ora 14.00 – 14.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor agenților imobiliari despre proiectul de lege privind organizarea activităţii de intermediere imobiliară, aflat în dezbaterea Parlamentului.

Luni, 24 aprilie

Ora 13.00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Ora 14.00 – Ședință de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR).

Miercuri, 19 aprilie

Ora 13.00 – Ședință de lucru cu tema modificărilor Ordinului directorului general nr.600/2023.

Miercuri, 05 aprilie

Ora:12.00 – Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Marți, 04 aprilie

Ora: 10.00 –  Participare la întâlnirea de lucru cu tema “Emiterea titlurilor de proprietate pentru terenuri forestiere” – Palatul Victoria

Luni, 03 aprilie

Ora: 10.00- Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR) și cu reprezentanții OCPI București și Ilfov.

Vineri, 31 martie

Ora: 12.00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Joi, 30 martie

Ora: 14.00 – Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Miercuri, 29 martie

Ora: 09.00- Ședință a Grupului de lucru coordonare care asigură suportul tehnic necesar Consiliului Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale (INIS).

Ora: 10.00 – Participare la workshop-ul online privind înregistrarea sistematică a imobilelor din 21 de comune din județele Prahova și Olt, finanțată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063.

Ora: 12.00 – Întâlnire de lucru cu cu prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică și cu reprezentanți ai oficiului de cadastru și publicitate imobiliară

Marți, 28 martie

Ora:12.00 – Participare la Comisia pentru industrii şi servicii pentru dezbaterea propunerii legislative care reglementează activitatea de intermediere imobiliară.

Luni, 27 martie

Ora:11.30 – Ședință de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR).

Vineri, 24 martie

Ora:10.00 – Ședință de lucru cu prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică și cu reprezentanți ai oficiului de cadastru și publicitate imobilară.

Ora:12.00 – Ședința Consiliului de Administrație al ANCPI.

Miercuri, 22 martie

Ora:10.00 –  Participare la dezbaterea unor aspecte care au făcut obiectul Raportului special privind respectarea dreptului de proprietate în procesul de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere, organizată de Avocatul Poporului.

Ora: 14 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții experților tehnici judiciari în specialitatea topografie, geodezie și cadastru pentru consultare în privința proiectului de Regulament privind avizarea tehnică, de către ANCPI, a expertizelor judiciare.

Marți, 21 martie

Ora:14.00 – Participare la Comisiei pentru industrii şi servicii pentru dezbaterea propunerii legislative care reglementează activitatea de intermediere imobiliară.

Luni, 20 martie

Ora:13.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții prestatorilor lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul întregii țări.

Marți, 14 martie

Ora:10.00 – Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Luni, 13 martie

Ora: 10.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR).

Ora:12.00 – Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Vineri, 10 martie

Ora: 10.00- Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Joi, 9 martie

Ora: 10.00- Întâlnire de lucru cu inginerii-șefi ai oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Luni, 6 martie

Ora 13:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții unor oficii de cadastru și publicitate imobiliară și prestatorii serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților, finanțate cu fonduri europene, prin POR.

Joi, 2 martie

Ora 12:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții unor oficii de cadastru și publicitate imobiliară și prestatorii serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților, finanțate cu fonduri europene, prin POR.

Miercuri, 1 martie 2023
Ora 10.00 – Ședință a Grupului tehnic de lucru pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010. Palatul Victoria

Marți, 28 februarie 2023

Ora 10.00 – Participare la workshop-ul organizat de ANCPI cu reprezentanții comunelor din județul Constanța, beneficiare de fonduri europene pentru înregistrarea sisitematică a imobilelor, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).

Ora 12:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Luni, 27 februarie 2023
Ora 10.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor din România.
Ora 14.00 – Ședință de lucru cu directorii direcțiilor din ANCPI cu temele:
• Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
• Stadiul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin POR 2014 – 2020.

Joi, 23 februarie 2023
Ora 12.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Geodezilor din România.

Joi, 16 februarie 2023

Ora 14.15 – Videoconferință cu reprezentanții oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Miercuri – 15 februarie 2023

Ora 15:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Marți, 14 februarie 2023

Ora 13.00- Participare la predarea noilor cărți funciare deschise în comuna Vidra, județul Ilfov, ca urmare a finalizării înregistrării sistematice a proprietăților la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale.

Miercuri – 08 februarie 2023

Ora 10:00 –  Participare la întâlnirea Grupului de lucru tehnic pentru modificarea și completarea legii 255/2010. Guvernul Romaniei, Palatul Victoria.

Ora 12:00 – Ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Marți – 07 februarie 2023

Ora 09:30 –  Participare la cea de-a 26 sesiune a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (AcoR). 

Luni – 06 februarie 2023

Ora 12:00 –  Participare la cea de-a 26 sesiune a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (AcoR). 

Ora 15:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Luni, 30 ianuarie 2023

Ora 15.00 – Întâlnire de lucru cu coordonatorii de zonă.

Vineri, 27 ianuarie 2023

Ora 12.00- Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Ora 13.00 – Sedință de lucru cu membrii Comisia pentru analiza propunerilor pentru modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Joi, 26 ianuarie 2023

Ora 15.00 – Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Joi, 02 februarie 2023

Ora 10:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției Siguranța Cirulației și Monitorizare Trafic din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Joi, 6 ianuarie 2023
Ora 12:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Vineri, 13 ianuarie 2023

Ora 12:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Vineri, 6 ianuarie 2023
Ora 12:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Joi –  29 decembrie 2022

Ora 12:00- – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Marți, 20 decembrie 2022

Ora 10.00 – Ședință de lucru cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AM POR)

Luni –  19 decembrie 2022

Ora 12.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR). pe tema Ordinului nr. 1.009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară.

Ora 13:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Vineri 16 decembrie 2022

Ora 10.00 – Întâlnire de lucru cu directorii oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară

Ora 12.00 – Ședință de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR).

Joi 15 decembrie 2022

Ora 10.00 – Întâlnire de lucru cu directorii oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară

Ora 12.00 – Ședință de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR).

Luni 12 decembrie 2022

Ora 12:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Joi –   08 decembrie 2022

Ora 13:00 – Participare la workshopul organizat de ANCPI cu reprezentanții comunelor din județul Bihor, beneficiare de fonduri europene, prin Programul Operațional Regional, pentru realizare cadastrului general.

Miercuri – 07 decembrie 2022
Ora 12.30 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții comunei Chinteni, județul Cluj.

Luni –  5 decembrie 2022

Ora 13:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Geodezilor din România, pe tema Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Luni – 21 noiembrie 2022

Ora 12:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Ora 13.30 – Ședință de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR).

Marți – 22 noiembrie 2022

Ora 15:00 – Sedință de lucru cu Comisia pentru analiza propunerilor pentru modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

28-29 noiembrie 2022
Întâlnire de lucru cu registratorii șefi ai oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară

Vineri- 25 noiembrie 2022
Ora 9.00 – Participare la workshopul organizat de ANCPI la care au fost prezenți reprezentanții comunelor din județul Argeș beneficiare de fonduri europene, prin Programul Operațional Regional, pentru realizare cadastrului.

Miercuri – 23 noiembrie 2022

Ora 11:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Sindicatului Național „Cartea Funciară” .

Joi- 10 noiembrie 2022
10.00 – Ședință cu directorii direcțiilor din Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Marți – 09 noiembrie 2022

Ora 10:00 – Întâlnire de lucru cu Asociația Registratorilor de Proprietate din România.

​Ora 13:00 – Sedință de lucru cu Comisia pentru analiza propunerilor pentru modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Ora 15:00 – ​ Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietãților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Luni – 07 noiembrie 2022

Ora 17:00 – Participare la aniversarea a 30 de ani de prezență în România a Băncii Mondiale.

Joi – 03 noiembrie 2022
10.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Primăriei Municipiului București și ai sectoarelor 2 și 6.

Marți – 01 noiembrie 2022

Ora 12:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Vineri, 28 octombrie 2022

Ora 12:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR).

Marți – 18 octombrie 2022

Ora 14:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Sindicatului Național “Cartea Funciară” – negocieri privind contractul colectiv de muncă.

Luni –  17 octombrie 2022

Ora 12:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Marți – 11 octombrie 2022

Ora 14:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Sindicatului Național ” Cartea Funciară”.

Ora 15:00 – Sedință de lucru cu Comisia pentru analiza propunerilor pentru modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Luni  – 10 octombrie 2022

Ora 12 :00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Ora 14:00 – Sedință de lucru cu Comisia pentru analiza propunerilor pentru modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

6-7 octombrie 2022
Participare la Conferința ”30 de ani de la reluarea învățământului juridic la Oradea”

Marți – 4 octombrie 2022
Ora 11.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Oficiului Național al Registrului Comerțului.
Ora 12.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Administrației Naționale Apele Române.

Luni – 3 octombrie 2022

Ora 8:30 – Participare la întâlnirea de lucru organizată cu prilejul misiunii Peer review a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență defășurată în România de Departamentul de Protecție Civilă și Ajutor Umanitar al Comisiei Europene (DG ECHO).

Ora 12:00 – Ședință de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR).

Ora 15:00 – Întâlnire de lucru pentru analiza bugetului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Vineri30 septembrie 2022

Ora 10:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Geodezilor din România.
Ora 13:00 – Întâlnire de lucru pentru analiza bugetului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Joi – 29 septembrie 2022

Ora 11:00 – Întâlnire de lucru pentru analiza bugetului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

Miercuri – 28  septembrie 2022

Ora 12:00 – Întâlnire de lucru cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și prestatorii lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților. 

Ora 15.00- Întâlnire de lucru și analiză a propunerilor pentru buget.

Marți, 27 septembrie 2022

Ora 10:00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Ora 12:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Administrației Naționale “Apele Române”.

Ora 14:00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Sindicatului Național ” Cartea Funciară”.

Luni, 26 septembrie 2022

Ora 12:00 – Ședință de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR). 

Ora 14:00 – Sedință deschidere misiune audit intern

Joi, 15 septembrie 2022

Ora 10.00 – Participare la Adunarea Generală a Federației Internaționale a Geodezilor – sesiunea a III a.

Miercuri, 14 septembrie 2022

Ora 9.00 – Participare la sesiunile tematice ale Federației Internaționale a Geodezilor (FIG);

Ora 11.00– Sesiuni tehnice (FIG).

Marți, 13 septembrie 2022

Ora 09.00 – Participare la Forumul directorilor generali ai Agențiilor membre ale Federației Internaționale a Geodezilor (FIG);

Ora 11.00 – Sesiuni tehnice (FIG).

Luni, 12 septembrie 2022

Ora 9.00 – Participare la sesiunile tematice ale Federației Internaționale a Geodezilor (FIG);

Ora 11.00 – Sesiuni tehnice (FIG).

Duminică, 11 septembrie 2022

Ora 17.00- Participare la sesiunea a II a a Adunării Generale a Federației Internaționale a Geodezilor (FIG).

Vineri, 9 septembrie 2022

Ora 14.00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Joi, 8 septembrie 2022

Ora 09.00 – Ședință de lucru privind implementarea Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 și planul de acțiune al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Ora 10.00 – Ședință de lucru cu Comisia pentru analiza propunerilor pentru modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.


Miercuri, 7 septembrie 2022

Ora 10.00 – Ședință de lucru privind implementarea Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 și planul de acțiune al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. 

Marți, 6 septembrie 2022

Ora 11.00 – Ședință de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR).

Joi, 1 septembrie 2022 

Ora 9.30 – Întâlnire de lucru cu persoanele desemnate să desfășoare activități de informare și relații publice la nivelul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Ora 13.00 – Ședință de lucru cu directorii Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, Ilfov, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea.

Miercuri, 31 August 2022

Ora 10.00 – Ședință de lucru cu Comisia pentru analiza propunerilor pentru modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciarã.

Marți, 30 August 2022

Ora 12.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Primăriei Municipiului București.

Luni, 29 august 2022

Ora 14.00 – Ședință de lucru privind Planul de acțiune al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară și implementarea Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Joi, 25 august – Vineri, 26 august 2022 

Întâlnire de lucru cu Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, Bihor, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Alba. 

Miercuri, 24 August 2022 

Ora 10.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Ministerului Culturii pe tema modalităților de aplicare a Ordinului nr. 813/2022 privind acordarea accesului la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară. 

Ora 11.00 – Ședință de lucru privind Planul de acțiune al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară și implementarea Proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Marți, 23 August 2022 

Ora 14.00 – Ședință de lucru cu Comisia pentru analiza propunerilor pentru modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară. 

Luni, 22 august 2022

Ora 12.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR).

Ora 14.30 – Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Joi, 18 august 2022

Ora 9.30 – Întâlnire de lucru cu persoanele desemnate să desfășoare activități de informare și relații publice la nivelul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Ora 14.00 – Ședință de lucru cu Comisia pentru analiza propunerilor de modificare a ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

 

Miercuri, 17 august 2022

Ora 9.30 – Ședință de lucru pe tema modalităților de aplicare a Ordinului nr. 813/2022 privind acordarea accesului la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară.

Ora 12.00 – Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Ora 14.00 – Ședință de lucru cu Comisia pentru analiza propunerilor pentru modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Marți, 16 august 2022

Ora 13.00 – Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Joi, 11 august 2022

Ora 08.30 – Ședință de lucru pentru analiza modalităților de aplicare a Ordinului nr. 813/2022 privind acordarea accesului la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară.

Miercuri, 10 august 2022

Ora 10.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Geodezilor din România.

Ora 14.00 – Ședință de lucru cu membrii Comisiei pentru analiza propunerilor referitoare la modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Marți, 9 august 2022

Ora 15.00 – Program de audiențe

Vineri, 5 august 2022

Ora 11.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) pe tema modalităților de aplicare a Ordinului nr. 813/2022 privind acordarea accesului la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară.

Joi, 4 august 2022

Ora 09.30 – Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Miercuri, 3 august 2022

Ora 10.00 – Întâlnire cu reprezentanții Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ).

Ora 11.30 – Program de audiențe

Ora 12.00 – Întâlnire cu reprezentanții Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR).

Ora 14.00 – Ședință de lucru cu membrii Comisiei pentru analiza propunerilor referitoare la modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

 

Marți, 2 august 2022

Ora 09.30 – Ședință de lucru cu membrii Comisiei pentru analiza propunerilor referitoare la modificarea ODG 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Ora 15.30 – Ședință de lucru cu membrii echipei pentru implementarea Proiectului ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod SMIS 120063, finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

 

Luni, 1 august 2022

Ora 10.00 – Ședință de lucru cu membrii Comisiei care analizează îndeplinirea condițiilor pentru acordarea accesului la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară, conform Ordinului nr. 813/2022

Ora 14.00 – Ședința Consiliului de Administrație al ANCPI

 

Joi, 26 noiembrie 2020

Ora 10.00 – ședință de lucru online cu membrii Consiliului Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale (CINIS)

Teme:

·        Stadiul implementării INSPIRE la nivel național

·        Punerea în comun a datelor. Date spațiale – fonduri publice

 

Miercuri, 25 noiembrie

Întâlnire de lucru cu autoritățile locale din comunele Arieșeni (județul Alba) și Nucet (județul Bihor), prefecții celor două județe, președintele Consiliului Județean Alba și directorii OCPI Alba și Bihor.

Subiectul întâlnirii: recunoașterea limitelor unităților administrativ teritoriale Arieșeni și Nucet.

Joi, 15 octombrie 2020
ora 11.00 – Întâlnire cu reprezentanții Agenției Domeniilor Statului (ADS)

Marți, 13 octombrie 2020
ora 14.00 – Întâlnire cu reprezentanții Poștei Române

Joi – vineri, 1 – 2 octombrie, Tulcea
Întâlnire zonală cu directorii Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară din Zona 2 și coordonatorii de zone

Miercuri, 30 septembrie 2020
ora 10:30 – Întrevedere cu Marilen Pirtea, rectorul Universitãții de Vest Timișoara

Marți, 29 septembrie 2020
ora 12:00 – întâlnire cu reprezentanții Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR)

Luni, 21 septembrie 2020
09:00 – Ședință de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian