Ordine Director General

Număr ordin Descriere Descărcare document
743/2024 Ordinul nr. 743/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor subordonate Descarcă document
741/2024 Ordinul nr. 741/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora Descarcă document
421/2024 Ordinul nr. 421/2024 privind modificarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 Descarcă document
422/2024 Ordinul nr. 422/2024 privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 Descarcă document
423/2024 Ordinul nr. 423/2024 pentru completarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specialitatea topografie, cadastru și geodezie, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadsatru și Publicitate Imobiliară nr. 1218/2023, cu modificările și completările ulterioare Descarcă document
424/2024 Ordinul nr. 424/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadsatru și Publicitate Imobiliară nr. 1065/2018, cu modificările și completările ulterioare Descarcă document
387/2024 Ordinul nr. 387/2024 pentru aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi a raportării de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri Descarcă document
387/2024 Anexa la Ordinul 387/2024 – Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri, din 10.04.2024 Descarcă document
75/2024 Ordinul nr. 75/2024 privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 Descarcă document
1255/2023 Ordinul nr. 1255/2023 privind modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 Descarcă document
1218/2023 Ordinul nr. 1218/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie Descarcă document
1218/2023 Anexa la ordinul nr. 1218/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie Descarcă document
950/2023 Ordinul nr. 950/2023 privind aprobarea condiţiilor de acces la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară Descarcă document
802/2023 Ordinul nr. 802/2023 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora Descarcă document
Anexa Ordin 802/2023 Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 802/2023 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora, din 22.03.2023  Descarcă document
671/2023 Ordinul nr. 671/2023 pentru modificarea şi completarea
Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate
Descarcă document
600/2023 Ordinul nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie
şi inscriere in evidenţele de cadastru şi carte funciară
Descarcă document
13/2023 Ordin nr. 13/2023 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie
şi inscriere in evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
Descarcă document
1779/2022 Ordin nr. 1779/2022 privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de inregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 Descarcă document
599/2022 Ordin nr. 599/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate
Descarcă document
813/2022 Ordin privind aprobarea conditiilor de acces la datele si informatiile din sistemul informatic de cadastru si carte funciara Descarcă document
137/2021 Ordin privind modificarea Regulamentului privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de inregistrare sistematica demarate de unitatile administrativ-teritoriale Descarcă document
1210/2020 Ordin privind stabilirea tipului de semnatura electronica utilizata de catre ANCPI si institutiile subordonate Descarcă document
155/2019 Ordin privind modificarea si completarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara Descarcă document
796/2019 Ordin privind modificarea tarifelor pentru serviciile furnizate de catre ANCPI si institutiile subordonate Descarcă document
867/2019 Ordin privind modificarea si completarea Procedurii si modalitatii de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale Descarcă document
2580/2019 Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de inregistrare sistematica demarate de unitatile administrativ-teritoriale Descarcă document
16/2019 Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si institutiile subordonate Descarcă document
3442/2019 Ordin privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara Descarcă document
3441/2019 Ordin privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al ANCPI privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara Descarcă document
1065/2018 Ordin privind aprobarea Regulamentului privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de inregistrare sistematica demarate de unitatile administrativ-teritoriale Descarcă document
155/2018 Procedura privind asigurarea accesului organelor fiscale la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară Descarcă document
1427/2017 Ordin privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara Descarcă document
1523/2017 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice pentru realizarea seturilor de date spatiale privind retelele de utilitati publice Descarcă document
Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară – 2014 Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară Descarcă document
Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României Descarcă document
700/2014 Ordin privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară Descarcă document
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian