BUCUREȘTI, 05.05.2023 –CONDIȚIILE DE ACCES LA SISTEMUL INFORMATIC GESTIONAT DE ANCPI

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 5 mai 2023

 Condițiile de acces la sistemul informatic gestionat de ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a actualizat condițiile de acces ale partenerilor săi la datele din sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Noile reglementări au fost aprobate prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 950/2023, care a fost publicat joi, 4 mai 2023, în Monitorul Oficial al României nr. 382/04.05.2023. Totodată, actul normativ enumeră categoriile profesionale care au acces la sistemul informatic gestionat de ANCPI.

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), acordă acces la anumite date din sistemul informatic notarilor publici, executorilor judecătoreşti, experţilor judiciari, persoanelor fizice şi juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie și cartografie, autorităţilor publice centrale şi locale, autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice, instanţelor judecătoreşti, avocaţilor și practicienilor în insolvenţă.

Accesul la seturile de date şi serviciile online oferite de ANCPI va fi acordat în baza unei solicitări scrise, formulată de reprezentantului legal al autorității/instituției/instanței judecătorești/asociației profesionale din care face parte utilizatorul, conform prevederilor Ordinului nr. 950/2023.

ANCPI va transmite avizele solicitate de partenerii săi în cel mult cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Avizele vor fi emise de către comisia desemnată prin Ordin al directorului general din care fac parte angajați ai Direcției Juridice, Direcției de Publicitate Imobiliară și ai Direcției de Cadastru și Geodezie. Ulterior, documentele vor fi înaintate către Direcția Informatică, pentru configurarea conturilor de utilizator și comunicarea acestora către solicitanți.

Cererile pentru accesul la informațiile din sistemul integrat de cadastru și carte funciară pot fi transmise la adresa de e-mail accesdate@ancpi.ro. Ulterior vor fi depuse în original la sediul ANCPI sau trimise prin poștă/curierat, cu excepția cererilor însoțite de documentele prevăzute în ordin, semnate cu semnătură electronică bazată pe certificat calificat.

Potrivit noilor reglementări, solicitările vor fi însoțite de:

  1. a) cererea scrisă a reprezentantului legal al autorității/instituției/instanței judecătorești/asociației profesionale din care face parte utilizatorul, cu menționarea activității reglementate de legislația în vigoare în cadrul căreia vor fi utilizate datele și informațiile solicitate și cu precizarea scopului pentru care este solicitat accesul;
  2. b) lista persoanelor desemnate pentru care urmează să fie acordate drepturile de acces la sistemul informatic, care va cuprinde datele de contact ale acestora (nume, prenume, CNP, calitatea/funcția deținută, adresa de domiciliu, adresa de poștă electronică (e-mail), număr de telefon);
  3. c) angajamentul de confidențialitate și de respectare a condițiilor, completat și semnat de către fiecare persoană desemnată;
  4. d) acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, completat și semnat de către fiecare persoană desemnată;
  5. e) dovada deținerii semnăturii electronice bazată pe certificat calificat de către persoanele pentru care urmează să fie acordate drepturile de acces.

Cererea de acces poate fi și individuală în cazul experţilor judiciari și persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, cu respectarea noilor reglementări.

Ordinul Directorului General al ANCPI privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară nr. 950/2023 a intrat în vigoare o dată cu publicarea în Monitorul Oficial al României. Începând cu aceeași dată, a fost abrogat Ordinul directorului general al ANCPI nr. 813/2022 privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară.

SERVICIUL COMUNICARE

AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian