Bucureşti, 24.08.2020 – ANCPI cofinanțează realizarea planurilor parcelare

ANCPI cofinanțează realizarea planurilor parcelare

 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) cofinanțează, din venituri proprii, lucrările de întocmire a planurilor parcelare, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), susținut de Guvernul României. Astfel, este simplificată procedura de înscriere a imobilelor în cartea funciară și este redusă perioada acestui proces. Totodată, sumele decontate de ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale (UAT) au fost majorate. Măsurile, care au drept scop accelerarea PNCCF, intră în vigoare de luni, 24 august și sunt prevăzute de Legea nr. 192 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 767 vineri, 21 august.

 

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), continuă îmbunătățirea legislației în domeniu și simplificarea procedurilor de înscriere a proprietăților în cartea funciară. Potrivit noilor reglementări, ANCPI va cofinanța „lucrările de întocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare (…), iniţiate ca urmare a contractării acestora de către unităţile administrativ-teritoriale”. ANCPI va face plățile după finalizarea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla.

„Această ultimă modificare a Legii 7 vine în completarea celor începute încă de anul trecut,  menite să accelereze procesul de retrocedare a proprietăților funciare, gestionat de Comisiile locale de fond funciar. Reamintesc că, prin modificările aduse Legii 7 de Legea 115/2019, reprezentarea amplasamentelor imobilelor din planurile parcelare întocmite de comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare, pentru înscrierea din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare, este o modalitate de punere în concordanţă a amplasamentelor imobilelor rezultate din măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscrise în titlurile de proprietate. În caz de discrepanţă, prevalează situaţia identificată în urma măsurătorilor şi nu se impune rectificarea identificatorilor, respectiv a numărului de tarla sau parcelă a amplasamentelor imobilelor înscrise eronat în titlurile de proprietate sau în documentele care au stat la baza eliberării acestora. De asemenea, o altă modificare a Legii 7 elimină etapa de rectificare a titlurilor de proprietate, iar procedura prevede afișarea planurilor parcelare cu posibilitatea ca proprietarii să poată contesta rezultatele”, a explicat Laurențiu Alexandru BLAGA, președinte – director general al ANCPI.

Noul act normativ mai prevede că, pentru plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT, va fi stabilit un preț unitar pe hectar. În cazul imobilelor cu proprietari neidentificați, ANCPI va achita 10% din acest preț.

Totodată, a fost majorată și suma decontată de ANCPI pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale (UAT). Astfel, prețul a crescut de la 60 la maximum 84 de lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienții categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de relief și, după caz, coeficienții categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de gradul de acoperire. În plus, „imobilelor situate în zonele de aplicare a Decretului – lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, li se aplică suplimentar și un coeficient de 1,4”.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.

 

SERVICIUL COMUNICARE

AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian