Cadastru gratuit pentru întreaga țarã. Mãsuri pentru urgentarea procedurilor

Executivul a aprobat mãsurile propuse de Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (ANCPI) pentru accelerarea Programului naþional de cadastru ºi carte funciarã 2015-2023 (PNCCF). Ordonanþa de urgenþã pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare a fost publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 353/23.04.2018. Concret, noile reglementãri se referã la înjumãtãþirea termenelor pentru soluþionarea contestaþiilor, majorarea sumei plãtite pentru lucrãrile de înregistrare sistematicã a proprietãþilor ºi posibilitatea înscrierii în cartea funciarã a certificatelor de moºtenitor emise înainte de 2011. „Suma plãtitã pentru lucrãrile de cadastru general va fi majoratã proporþional cu gradul de dificultate al lucrãrii ºi va fi cuprinsã între 60 ºi 132 de lei/imobil. În plus, autorizaþii care executã lucrãri de cadastru general vor fi plãtiþi pentru înregistrarea tuturor imobilelor dintr-un sector cadastral, chiar dacã acestea fac parte din intravilan, dar ºi pentru cele care au deja carte funciarã. Totodatã, actul normativ prevede posibilitatea înscrierii în cartea funciarã a certificatelor de moºtenitor emise înainte de anul 2011“, precizeazã ANCPI într-un comunicat. Modificãrile aduse Legii cadastrului vizeazã ºi eliminarea ordinelor de începere a lucrãrilor de cadastru general (perioadã care putea ajunge pânã la ºase luni), dar ºi reducerea perioadei de soluþionare a contestaþiilor de la 60 la 30 de zile. OUG nr. 31/2018 prevede ºi obligativitatea înfiinþãrii de birouri de cadastru ºi carte funciarã la nivelul fiecãrei circumscripþii judecãtoreºti, pânã la data de 31 decembrie 2018, dar ºi posibilitatea ca primãriile sã îºi înscrie proprietãþile în cartea funciarã prin hotãrâre a consiliului local. Suma totalã alocatã de ANCPI, în 2018, pentru înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru ºi carte funciarã, este de peste 400 de milioane de lei. Astfel, fiecare unitate administrativ-teritorialã (UAT) poate primi 155.000 de lei pentru înregistrarea gratuitã a proprietãþilor în sistemul integrat de cadastru ºi carte funciarã, faþã de 150.000 de lei în 2017 ºi 135.000 de lei în 2016. Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructurã de interes naþional ºi terenuri agricole subvenþionate de Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA).

Sursa: http://adevarul.ro/news/eveniment/cadastru-gratuit-intreaga-tara-masuri-urgentarea-procedurilor-1_5adee086df52022f752c77e6/index.html

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian