Category

OCPI

– A N U N Ţ Oficiul de Cadastru și Publictate Imobiliară Alba organizează, în temeiul Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concursul din data de 03.05.2023 – 09.05.2023 pentru ocuparea unor posturi vacante

  A N U N Ţ Oficiul de Cadastru și Publictate Imobiliară Alba organizează, în temeiul Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concursul din data de 03.05.2023 – 09.05.2023, pentru ocuparea unor posturi vacante, corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie din...

– C E N T R A L I Z A T O R cu punctajul rezultat la examenul de promovare din data de 28.03.2023.

  C E N T R A L I Z A T O R cu punctajul rezultat la examenul de promovare din data de 08.03.2023.  

-L I S T Ă cuprinzând salariaţii admişi/respinși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcţionale ale O.C.P.I. Alba organizat în data de 28.03.2023

  L I S T Ă cuprinzând salariaţii admişi/respinși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcţionale ale O.C.P.I. Alba organizat în data de 28.03.2023  

– Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba organizează, în data de 28.03.2023, EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ

  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba organizează, în data de 28.03.2023, EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ  

-În atenția persoanelor fizice și juridice autorizate -Întâlnire de lucru cu privire la aplicarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 600/2023

  În atenția persoanelor fizice și juridice autorizate – Întâlnire de lucru cu privire la aplicarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 600/2023  

– C E N T R A L I Z A T O R N O M I N A L cu punctajul final la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare și la sfârșitul perioadei de debut prin transformarea posturilor, organizat în data de 22.12.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba

  C E N T R A L I Z A T O R N O M I N A L cu punctajul final la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare și la sfârșitul perioadei de debut prin transformarea posturilor, organizat în data de 22.12.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba  ...

– L I S T Ă cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare și la sfârșitul perioadei de debut prin transformarea posturilor, organizat în data de 22.12.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba: Serviciul Publicitate Imobiliară- BCPI Alba Iulia, Serviciul Cadastru – Biroul Înregistrare Sistematică

  L I S T Ă cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare și la sfârșitul perioadei de debut prin transformarea posturilor, organizat în data de 22.12.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba: Serviciul Publicitate Imobiliară- BCPI Alba Iulia, Serviciul Cadastru – Biroul Înregistrare Sistematică   

– Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează în data de 22.12.2022 EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL/TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ

  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează în data de 22.12.2022 EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL/TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ    

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice  

EXAMEN DE AUTORIZARE PERSOANE FIZICE

EXAMEN DE AUTORIZARE PERSOANE FIZICE – În data de 27.10.2022, ora 10:00, la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba din Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 59, în Sala de consiliu (cam 211), et. II, va avea loc susținerea examenului de autorizare pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrărilor de specialitate...
1 2 3 4

Categorii informații