Formulare Tip

Cereri și formulare tipizate –Anexe conform Ordinului 600/2023 al ANCPI

 •  Anexa 1  Cerere pentru eliberarea copiilor după documentele aflate în arhiva biroului teritorial descarcati
 •  Anexa 5 Cerere de înscriere descarcati
 • Anexa 6 Cerere pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare descarcati
 • Anexa 7 Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini descarcati
 • Anexa 8 Cerere privind identificarea numărului de carte funciară și a numărului cadastral topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului descarcati
 • Anexa 9 Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului descarcati
 • Anexa 10 Cerere privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia descarcati
 • Anexa 11 Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia descarcati
 • Anexa 12  Cerere de informații descarcati
 • Anexa 13 Cerere de recepție și înscriere descarcati
 • Anexa 14 Declarație descarcati
 • Anexa 15 Memoriu tehnic descarcati
 • Anexa 16 Plan de amplasament și delimitare descarcati
 • Anexa 17 Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire descarcati
 • Anexa 18 Releveu locuință plan parter/etaj descarcati
 • Anexa 19  Foaia colectivă descarcati
 • Anexa 20 Proces verbal de vecinătate descarcati
 • Anexa 21  Convocare descarcati
 • Anexa 22 Cerere anulare număr cadastral descarcati
 • Anexa 23 Cerere privind solicitarea avizului de începere recepție a lucrării descarcati
 • Anexa 26 Adeverință descarcati
 • Anexa 27  Certificat pentru întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit si anexelor gospodărești precum și curtea și grădina descarcati
 • Anexa 28 Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate cu autorizație de construire descarcati
 • Anexa 29 Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație de construire descarcati
 • Anexa 30 Cerere de informații pentru întocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numerelor cadastrale descarcati

Cereri Diverse

 • Formular de solicitare date GPS descarcati
 • Cerere de extras de plan cadastral pe ortofotoplan descarcati
 • Cerere pentru consultare documente din arhivă descarcati
 • Cerere pentru eliberare duplicat titlu de proprietate descarcati
 • Cerere date diverse  descarcati
 • Declarație – protecția datelor cu caracter personal PFA/PJA descarcati
 • Cerere de restituire a sumelor platite necuvenit descarcati
 • Cerere pentru autorizarea persoanelor fizice descarcati
 • Cerere pentru autorizarea persoanelor juridice descarcati
 • Cerere de restituire a sumelor platite necuvenit descarcati
 • Declaratie anexa2 restituire a sumelor platite necuvenit descarcati

Formulare pentru audiente

Formulare conform Legii 544/2001 – Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public din 07.02.2002