Formulare Tip

Formulare Ordin 700/2014 modificate conform Ordin 1171/2017
Anexe conform Ordinului 700/2014 al ANCPI

 •  Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (condominiu) descarcati
 •  Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (fisa colectiva condominiu a unitatii individuale) descarcati
 • Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (teren) descarcati
 • Anexa 1.2 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si a altor detinatori descarcati
 • Anexa 1.3 Model pentru publicare releveu unitate individuala descarcati
 • Anexa 1.4 Formular proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului descarcati
 • Anexa 1.5 Formular proces verbal de incheiere a perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului descarcati
 • Anexa 1.6 Formular cerere de rectificare descarcati
 • Anexa 1.8 Formular de proces verbal de solutionare a cererii de rectificare descarcati
 • Anexa 1.11 Cerere pentru consultare documente din arhiva descarcati
 • Anexa 1.12 Comunicarea incheierii (ghiseu) descarcati
 • Anexa 1.13 Comunicarea incheierii (posta) descarcati
 • Anexa 1.14 Extras de carte funciara pentru autentificare descarcati
 • Anexa 1.15 Extras de carte funciara pentru informare descarcati
 • Anexa 1.16 Extras de carte funciara pentru autentificare descarcati
 • Anexa 1.17 Extras de carte funciara pentru informare descarcati
 • Anexa 1.18 Incheiere de reexaminare descarcati
 • Anexa 1.19 Incheiere descarcati
 • Anexa 1.20 Incheiere de respingere descarcati
 • Anexa 1.21 Centralizator descarcati
 • Anexa 1.22 Cerere de inscriere descarcati
 • Anexa 1.23 Cerere pentru eliberarea unui extras de carte funciara pentru informare descarcati
 • Anexa 1.24 Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini descarcati
 • Anexa 1.25 Cerere privind identificarea numarului de carte funciara si a numarului cadastral topografic descarcati
 • Anexa 1.26 Certificat privind identificarea numarului topografic cadastral si de carte funciara dupa numele / denumirea proprietarului descarcati
 • Anexa 1.27 Cerere privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia descarcati
 •  Anexa 1.28 Certificat privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia descarcati

Documentatii

 • Anexa 1.31 Cerere de receptie si inscriere descarcati
 •  Anexa 1.32 Declaratie descarcati
 • Anexa 1.33 Memoriu tehnic descarcati
 • Anexa 1.35 Plan de amplasament si delimitare al imobilului descarcati
 •  Anexa 1.36 Plan de amplasament cu propunerea de dezlipire/alipire descarcati
 • Anexa 1.37 Releveu descarcati
 • Anexa 1.38 Foaia colectiva descarcati
 • Anexa 1.39 Proces verbal de vecinatate descarcati
 • Anexa 1.40 descarcati
 • Anexa 1.41 Referat descarcati
 • Anexa 1.42 Cerere anulare numar cadastral descarcati
 • Anexa 1.43 Plan parcelar descarcati
 • Anexa 1.44 Tabel parcelar descarcati
 • Anexa 1.45 Cerere privind solicitarea avizului de incepere/receptie a lucrarii descarcati
 • Anexa 1.46 Aviz incepere lucrari descarcati
 • Anexa 1.47 Proces verbal de receptie descarcati
 • Anexa 1.48 Nota de completare aviz incepere receptie descarcati
 • Anexa 1.49 Standarde de precizie si densitate descarcati
 • Anexa 1.50 Certificat descarcati
 • Anexa 1.52 Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei descarcati
 •  Anexa 1.53 Cerere de informatii pentru intocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numerelor cadastrale descarcati

Cereri Diverse

Formulare pentru audiente

Formulare conform Legii 544/2001 – Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public din 07.02.2002