Achiziție publică

Achizitie publica privind prestarea de “Servicii postale de distribuire a corespondentei pentru OCPI ALBA” pe o perioada de 4 ani (48 luni)

 ANUNT DE PARTICIPARE – ACORD-CADRU privind prestarea de ”Servicii poştale de distribuire a corespondenţei pentru OCPI ALBA” pe o perioada de 4 ani (48 luni)

CAIET DE SARCINI – ACORD-CADRU privind prestarea de ”Servicii postale de distribuire a corespondentei pentru OCPI ALBA” pe o perioada de 4 ani (48 luni)

Model – Acord – Cadru De Servicii

Model – Contract Subsecvent De Prestari Servicii

Raspuns clarificari referitor la procedura proprie de achizitie ce are ca obiect atribuirea unui ACORD CADRU privind prestarea de ”Servicii postale de distribuire a corespondentei pentru OCPI ALBA”, pe o perioada de 4 ani.