– CENTRALIZATOR Cu punctajul final acordat candidaților după susținerea probei interviu la concursul organizat în perioada 19.04.2022-27.04.2022 de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, de asistent registrator principal debutant- Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba-Iulia.

Categorii informații