– EXAMEN DE AUTORIZARE PERSOANE FIZICE – In data de 21.03.2024, ora 10:00, la sediul Oficiului de Cadastru si Publicitate lmobiliara Alba din Alba lulia, str. Septimius Severus, nr. 59, in Sala de consiliu (cam 211 ), et. II, va avea loc sustinerea examenului de autorizare pentru persoanele fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 107 /2010, cu modificarile si completarile ulterioare

Categorii informații