– În atenția Persoanelor fizice/juridice autorizate, Camerei Notarilor Publici Alba Iulia – Avand în vedere faptul ca la nivelul UAT Mihalt se finalizeaza lucrarile de cadastru sistematic, în perioada 08.12.2023-08.01.2024 nu se var mai înregistra cereri în RGI care au ca obiect imobilele situate in Comuna Mihalt

Categorii informații