Anunt consultare piata – realizarea de produse de informare si promovare (afise, pliante, brosuri, mape, roll up, rulete, bannere stradale, panouri temporare si placi permanente)

INVITAȚIE PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

 

 

  1. Denumirea autorităţii contractante şi datele de contact:

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 202A, sector 6, Tel/fax: 021.315.25.20.

  1. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de consultare a pieţei:

www.e-licitatie.ro/ Anunturi /Consultarea pietei;

Website ANCPI (www.ancpi.ro )

  1. Descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură tehnică, financiară şi/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorităţii contractante în raport cu care se organizează respectiva consultare:

Îndeplinirea obiectivelor Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care face obiectul Axei prioritare 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Îndeplinirea obiectivelor Proiectului major în termenele stabilite este condiționată de implicarea activă a proprietarilor și a autorităților locale din UAT-urile rurale beneficiare.

În acest scop, este necesară derularea unei campanii de informare, atât la nivel local – activitate care intră în atribuțiile prestatorilor, cât și la nivel național. Campania de informare și conștientizare la nivel național se va desfășura pe mai multe canale de comunicare după cum urmează:

1.       realizarea de produse de informare și promovare;

2.       difuzarea de spoturi tv/radio și campanie on-line;

3.       organizare de workshop-uri.

Prezenta consultare de piață este necesară pentru desfășurarea unei etape din cadrul Campaniei de informare publică și conștientizare la nivel național prin realizarea de produse de informare și promovare (afișe, pliante, broșuri, mape, roll-up, rulete, bannere stradale, panouri temporare și plăci permanente).

4.  Aspectele supuse consultării:

Estimarea valorii pentru realizarea de produse de informare și promovare, detaliate conform centralizatorului de preturi anexat la cerințele tehnice.

  1. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare:

6  zile lucrătoare de la data publicării anunțului în SEAP

  1. Termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare:

15  zile calendaristice de la data expirării termenului limită de depunere a soluțiilor

  1. Descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii contractante, adresa de e-mail la care se depun soluțiile:

Soluțiile financiare, opiniile, sugestiile sau recomandările cu privire la aspectele supuse consultării vor fi transmise de către operatorii economici interesați numai prin mijloace electronice la adresa de e-mail: consultarepiata@ancpi.ro. Documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii și vor fi transmise de către persoanele/organizațiile/operatorii economici interesați la adresa de e-mail consultarepiata@ancpi.ro până la termenul limită stabilit în cadrul Anunțului de consultare a pieței.

 

ANCPI își rezervă dreptul de a chema spre consultare posibilii operatori economici în vederea analizei soluției financiare prezentate.

Descarcă documente

# Fișier Dimensiune fișier
1 doc centralizator preturi 171 KB
2 doc Cerinte tehnice 21 KB
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Romanian
English Romanian