Agenția Naționalã de Cadastru și Publicitate Imobiliarã (ANCPI) supune consultãrii publice, proiectul de Ordin privind completarea Procedurii și modalitãții de alocare a sumelor, precum și raportarea de cãtre beneficiari a stadiului de execuție a lucrãrilor pentru lucrãrile de înregistrare sistematicã inițiate de unitãțile administrativ-teritoriale, aprobatã prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliarã nr. 819/2016, cu modificãrile și completãrile ulterioare

Astăzi, 16.05.2024, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului ordin cu caracter normativ: Completarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

Paragraf descriptiv: prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de finanțare încheiate în trimestrul I și trimestrul II ale anului 2022 și modificarea art. 6 alin. (2) lit f) de la Anexa nr. 2 la Procedură.

Documentaţia aferentă proiectului de ordin cu caracter normativ include:
· referatul de aprobare privind necesitatea adoptării ordinului cu caracter normativ propus;
· proiectul de ordin cu caracter normativ;
· tabelul pentru colectarea propunerilor.

Documentația poate fi consultată și la sediul instituţiei Splaiul Independenței 202A, etaj 1, sector 6 București • proiectul de ordin cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de ordin cu caracter normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului:
1. ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: transparenta@ancpi.ro;
2. prin poștă, pe adresa Splaiul Independenței 202 A, etaj 1, sector 6 București;
3. la sediul instituției, la Registratură, la adresa Splaiul Independenței 202 A, etaj 1, sector 6 București.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind completarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare”.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de ordin cu caracter normativ se vor transmite sub formă de tabel conform modelului de mai jos.

Nr. crt. Nr. articol Textul propus de autoritatea inițiatoare Conținut propunere/sugestie/opinie Argumentarea propunerii/sugestiei/opiniei

Menţionăm că toate sugestiile transmise pentru textul de ordin cu caracter normativ vor fi făcute publice, fiind parte dintr-un proces dedicat transparenţei decizionale. Vă rugăm să menționați daca doriți ca numele dvs. să fie asociat cu aceste propuneri sau doriţi ca propunerile înaintate să fie anonime. Datele de contact nu sunt făcute publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://www.ancpi.ro/registru-propuneri/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de ordin cu caracter normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 26 mai 2024.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: +40 374 751 340, e-mail: virgil.duta@ancpi.ro, persoană de contact: Virgil DUȚĂ

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
English
Romanian English