Informații generale proiect

Denumire proiect: “Informații geografice pentru mediu, schimbări climatice și integrare UE” – LAKI II (Land Administration Knowledge Improvement)
Program: RO 03 “Monitorizarea mediului, planificare și control integrat”
Finanțare: Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014
Valoare Proiect: valoarea totală eligibilă este de 9.047.000 euro (40.448.658, 25 lei) din care:    
- 85% finanțare din fonduri nerambursabile    
- 15% finanțare de la bugetul de stat
Termen de finalizare: 30 aprilie 2016
Promotor de Proiect: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Operator de Program / Punct focal național: Ministerul Fondurilor Europene  
(http://www.eeagrants.ro/en/monitorizarea-mediului-si-planificare-si-control-integrate)
Parteneri Proiect:    
Norwegian Mapping Authority (www.kartverket.no)    
Registers Iceland (www.skra.is)

Noutăţi

Conferinta de lansare a proiectului "Informatii geografice pentru mediu si schimbari climatice si integrare in UE - LAKI II" finantat prin Granturile SEE 2009-2014.

In data de 28 aprilie 2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in calitate de Promotor de Proiect, a organizat in Bucuresti, conferinta de lansare a proiectului "Informatii geografice pentru mediu, schimbari climatice si integrare UE (LAKI II)" finantat in cadrul Grantului SEE 2009-2014 prin programul RO 03 "Monitorizarea mediului, planificare si control integrat".

La evenimnet au participat reprezentanti ai Ministerului Fondurilor Europene, Ambasadei Regatului Norvegiei la Bucuresti, institutiilor partenere de proiect din partea Statelor Donoare Norvegia si Islanda si ai altor institutii publice.