Obiectiv general

Creșterea capacității Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară de a pregăti informații geografice în vederea monitorizării mediului, a schimbărilor climatice și a punerii în aplicare a Directivei UE privind armonizarea și schimbul de informații geografice, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Obiective specifice – Activități

Obținerea Modelului Digital al Terenului (MDT) și a Modelului Digital al Suprafeței (MDS) prin scanare cu sistemul LiDAR    
- MDT și MDS de înaltă precizie pentru zonele cu risc mare de inundații, pentru o suprafață de aproximativ 10.000 km2, în județele Arad și Bihor    
- MDT și MDS cu o precizie adecvată, pentru o suprafață de aproximativ 40.000 km2 din     județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Mureș, Harghita
Aerofotografierea, obținerea de fotograme digitale color, orientate absolut și realizarea ortofotoplanului color cu rezoluția în teren a pixelului de 20 cm și precizie corespunzătoare,   pentru o suprafață de aproximativ 50.000 km2 din județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba,   Mureș, Harghita
Realizarea hărții digitale și a bazei de date aferente acesteia, pentru o suprafață de aproximativ 50.000 km2 din județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Mureș, Harghita
• Realizarea unei baze de date cu denumiri geografice în conformitate cu Directiva INSPIRE
Achiziția de echipamente de stocare și prelucrare a datelor fotogrammetrice

Noutăţi

Conferinta de lansare a proiectului "Informatii geografice pentru mediu si schimbari climatice si integrare in UE - LAKI II" finantat prin Granturile SEE 2009-2014.

In data de 28 aprilie 2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in calitate de Promotor de Proiect, a organizat in Bucuresti, conferinta de lansare a proiectului "Informatii geografice pentru mediu, schimbari climatice si integrare UE (LAKI II)" finantat in cadrul Grantului SEE 2009-2014 prin programul RO 03 "Monitorizarea mediului, planificare si control integrat".

La evenimnet au participat reprezentanti ai Ministerului Fondurilor Europene, Ambasadei Regatului Norvegiei la Bucuresti, institutiilor partenere de proiect din partea Statelor Donoare Norvegia si Islanda si ai altor institutii publice.