Day

June 16, 2022

– LISTĂ cuprinzând salariații admiși să participe examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare prin transformarea posturilor, organizat în data de 28.06.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba, Serviciul Cadastru-Biroul Înregistrare Sistematică

LISTĂ cuprinzând salariații admiși să participe examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare prin transformarea posturilor, organizat în data de 28.06.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba, Serviciul Cadastru-Biroul Înregistrare Sistematică

Categorii informații