Day

September 29, 2022

– CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară, organizat în data de 29.09.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba

C E N T R A L I Z A T O R N O M I N A L cu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară, organizat în data de 29.09.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba

Categorii informații