By

Roxana Serban

-În atenția persoanelor fizice și juridice autorizate -Întâlnire de lucru cu privire la aplicarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 600/2023

  În atenția persoanelor fizice și juridice autorizate – Întâlnire de lucru cu privire la aplicarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 600/2023  

– C E N T R A L I Z A T O R N O M I N A L cu punctajul final la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare și la sfârșitul perioadei de debut prin transformarea posturilor, organizat în data de 22.12.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba

  C E N T R A L I Z A T O R N O M I N A L cu punctajul final la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare și la sfârșitul perioadei de debut prin transformarea posturilor, organizat în data de 22.12.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba  ...

– L I S T Ă cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare și la sfârșitul perioadei de debut prin transformarea posturilor, organizat în data de 22.12.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba: Serviciul Publicitate Imobiliară- BCPI Alba Iulia, Serviciul Cadastru – Biroul Înregistrare Sistematică

  L I S T Ă cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare și la sfârșitul perioadei de debut prin transformarea posturilor, organizat în data de 22.12.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba: Serviciul Publicitate Imobiliară- BCPI Alba Iulia, Serviciul Cadastru – Biroul Înregistrare Sistematică   

– Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează în data de 22.12.2022 EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL/TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ

  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează în data de 22.12.2022 EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL/TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ    

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice  

EXAMEN DE AUTORIZARE PERSOANE FIZICE

EXAMEN DE AUTORIZARE PERSOANE FIZICE – În data de 27.10.2022, ora 10:00, la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba din Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 59, în Sala de consiliu (cam 211), et. II, va avea loc susținerea examenului de autorizare pentru persoanele fizice care solicită autorizarea pentru realizarea lucrărilor de specialitate...

LISTA cuprinzând candidații admiși/ respinși să participe la EXAMENUL DE AUTORIZARE din data de 27.10.2022

LISTA cuprinzând candidații admiși/ respinși să participe la EXAMENUL DE AUTORIZARE din data de 27.10.2022  

– CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară, organizat în data de 29.09.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba

C E N T R A L I Z A T O R N O M I N A L cu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/treapta imediat superioară, organizat în data de 29.09.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba

LISTĂ – cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare prin transformarea posturilor, organizat în data de 29.09.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba

LISTĂ – cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare prin transformarea posturilor, organizat în data de 29.09.2022, din cadrul compartimentelor funcționale ale OCPI Alba: Serviciul Publicitate Imobiliară- BCPI Alba Iulia, Serviciul Cadastru – Biroul Avize și Recepții, Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții.

– ANUNȚ – Vă informăm că sistemele informatice ale ANCPI sunt în acest moment funcționale. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

ANUNȚ – Vă informăm că sistemele informatice ale ANCPI sunt în acest moment funcționale. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.
1 2 3 4 5

Categorii informații