By

Roxana Serban

– Anunț privind organizarea interviului pentru atribuirea calității de expert judiciar în specialiazrea “Topografie, cadastru și geodezie”

Ministerul Justiției a publicat anunțul privind organizarea interviului pentru atribuirea calității de expert judiciar în specialiazrea “Topografie, cadastru și geodezie” la care pot participa persoanele autorizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în categoriile D, A sau B.

– ANUNŢ – privind proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent registrator principal debutant, încadrare pe perioadă nedeterminată, în perioada 19.04.2022-27.04.2022

ANUNŢ – privind proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent registrator principal debutant, încadrare pe perioadă nedeterminată, în perioada 19.04.2022-27.04.2022

– LISTA cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul organizat în perioada 19.04.2022-27.04.2022 de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba

LISTA cuprinzând candidații admiși/respinși să participe la concursul organizat în perioada 19.04.2022-27.04.2022 de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție, cu încadrare pe perioadă nedeterminată, de asistent registrator principal debutant – Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia.

– CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la examenul de promovare din data de 30.03.2022 a personalului contractual la sfarsitul perioadei de debut si prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la examenul de promovare din data de 30.03.2022 a personalului contractual la sfarsitul perioadei de debut si prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara

– OCPI Alba organizeaza in perioada 19.04.2022 – 27.04.2022 concurs pentru ocuparea postului contractual vacant cu încadrare pe perioadă nedeterminată -1 post de asistent registrator principal debutant

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează în perioada 19.04.2022-27.04.2022 concurs pentru ocuparea postului contractual vacant cu încadrare pe perioadă nedeterminată , după cum urmează: -1 post de asistent registrator principal debutant –O.C.P.I. Alba, Serviciul Publicitate Imobiliară – BCPI Alba Iulia;  Model cerere inscriere concurs si acord prelucrare date  Model Adeverinta 

– Lista cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual la concursul organizat de OCPI ALBA in data de 30.03.2022

LISTA cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual la sfarsitul perioadei de debut, si pentru examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare prin transformarea posturilor, organizat in data de 30.03.2022, din cadrul compartimentelor functionale ale OCPU Alba, Serviciul Publicitate Imobiliara – BCPI Alba Iulia, Serviciul Cadastru-Biroul Inregistrare...

– In atentia persoanelor fizice autorizate – Modalitatea de inscriere a unui titlu de proprietate dupa integrarea in sistem a imobilului

IN ATENTIA PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE Modalitatea de inscriere a unui titlu de proprietate dupa integrarea in sistem a imobilului

– OCPI Alba organizeaza in data de 30.03.2022 EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL LA SFĂRSITUL PERIOADEI DE DEBUT,DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL/TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ

OCPI Alba organizeaza in data de 30.03.2022 EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL LA SFĂRSITUL PERIOADEI DE DEBUT,DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL/TREAPTA PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, respectiv, Serviciul Publicitate Imobiliară, Serviciul Cadastru-Biroul Înregistrare Sistematică, Biroul Economic, pentru posturile menționate...
1 2 3 4

Categorii informații