Anunț pentru închirierea unui imobil cu destinația de sediu pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vălenii de Munte

Anunț:

privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vălenii de Munte ( postat la data de 04.04.2022)

Documente

Vizualizare anunț publicitar
– Vizualizare documentație de atribuire

Data limită de depunere a ofertelor este 18.04.2022 , ora 12:00
Data deschiderii ofertelor: 18.04.2022 , ora 13:00