Category

Carieră

Anunț examen autorizare 24.05.2024

Examenul în vederea autorizării pentru categoria B, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării  lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc în data...

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 07.02.2024

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 07.02.2024 Nr. crt Nr.dosar  candidat Rezultatul examinării candidatului 1. 11136/29.01.2024 admis

Anunț examen autorizare 07.02.2024

Examenul în vederea autorizării pentru categoria B, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării  lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc în data...

Centralizator cu punctajul obținut la examenul de promovare din 18.12.2023

Centralizator cu punctajul obținut la examenul de promovare din 18.12.2023 Compartimentul Arhivă Serviciul Publicitate Imobiliară

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 18.12.2023

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 18.12.2023

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 18.12.2023, Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 18.12.2023, Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară Anunț promovare Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare in gradul_ profesional superior – consilier gradul IA Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare in gradul_ profesional superior...

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare din data de 12.10.2023

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 12.10.2023 Nr. crt Nr.dosar candidat Rezultatul examinării candidatului 1. 149846/02.10.2023 admis 2. 150061/03.10.2023 admis 3. 150074/03.10.2023 admis 4. 150173/03.10.2023 admis

Anunţ examen autorizare 12.10.2023, ora 09.00

Examenul în vederea autorizării pentru categoria B, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării  lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc în data...

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.09.2023

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.09.2023 Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 9835/19.09.2023 85 Admis 2 9803/18.09.2023 82 Admis 3 9766/15.09.2023 81 Admis
1 2 3 6