Category

Anunțuri concurs

Centralizator cu punctajul obținut la examenul de promovare din 18.12.2023

Centralizator cu punctajul obținut la examenul de promovare din 18.12.2023 Compartimentul Arhivă Serviciul Publicitate Imobiliară

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 18.12.2023

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 18.12.2023

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 18.12.2023, Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 18.12.2023, Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară Anunț promovare Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare in gradul_ profesional superior – consilier gradul IA Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare in gradul_ profesional superior...

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.09.2023

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.09.2023 Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 9835/19.09.2023 85 Admis 2 9803/18.09.2023 82 Admis 3 9766/15.09.2023 81 Admis

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Lista cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 28.09.2023 Nr. crt. Numele şi prenumele candidaților   admiși la examen Compartimentul funcțional Funcția şi gradul Admis/respins 1 9803/18.09.2023 Biroul Înregistrare Sistematica Referent, treapta IA admis 2 9766/15.09.2023 Serviciul Economic Consilier,...

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 28.09.2023, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 28.09.2023, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară Anunț promovare – activitatea curenta Anunț promovare – înregistrare sistematica Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional superior – consilier cadastru gradul IA Bibliografia și...

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 22.06.2023

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 22.06.2023 Serviciul Economic Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 6784/12.06.2023  93 Admis Serviciul Cadastru/Birou Înregistrare Sistematică Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 6783/12.06.2023  82,67  Admis

Lista cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Lista cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 22.06.2023, după verificarea dosarelor depuse Nr. crt. Numele şi prenumele candidaților   admiși la examen Compartimentul funcțional Funcția şi gradul Admis/respins 1 6783/12.06.2023 Biroul Înregistrare Sistematica Consilier cadastru, gradul II admis...

Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova organizează, în data de 22.06.2023, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară. Anunț Cerere promovare Tematică și bibliografie referent treapta IA Tematică și bibliografie consilier cadastru gradul I
1 2 3