Category

Anunțuri concurs

Anunț concurs Martie 2023

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concursul din perioada 23.03.2023-28.03.2023, pentru ocuparea unor posturi vacante, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din OCPI PRAHOVA Anunț concurs Martie 2023 AC Bibliografie și...

Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 20.12.2022

Centralizator cu punctajul final la examenul de promovare din data de 20.12.2022 Nr.crt. Indicativ candidat Funcția grad/treapta pe care urmează promovarea Punctaj final proba scrisă Admis/respins 1 19994 Registrator de carte funciară 90,33 Admis 2 19992 Consilier gradul IA 77,50 Admis 3 19993 Consilier gradul II 90,25 Admis 4 19630 Consilier cadastru  gradul II 84,75...

Lista cu salariaţii admişi să participe la examenul de promovare

Listă  cuprinzând salariaţii  admişi să participe la examenul de promovare  din  20.12.2022 Nr. crt. Indicativ  candidat   admis la examen Compartimentul funcţional Funcţia şi gradul Admis/respins 1 19570 Biroul Aviza și Recepții Referent trp.IA Admis 2 19630 Biroul Înregistrare Sistematică Consilier cadastru debutant Admis 3 19994 PUBLICITATE IMOBILIARĂ Registrator de carte funciară  gradul I Admis 4...

Anunț examen de promovare

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 20.12.2022, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară Anunț – activitatea curentă Anunț – activitatea curentă – studii superioare Anunț – înregistrare sistematică Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional superior  –registrator gradul IA Bibliografia...

Lista cuprinzând salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA-27.09.2022

Lista cuprinzând salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA-27.09.2022 Lista – activitatea curenta Lista – înregistrare sistematica

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 27.09.2022, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 27.09.2022, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară Anunț promovare – activitatea curenta Anunț promovare – înregistrare sistematica Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional superior din cadrul Birou Înregistrare Sistematică –consilier gradul...

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 29.06.2022, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 29.06.2022, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară Anunț – activitatea curenta Anunț – înregistrare sistematica Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional superior din cadrul Birou Înregistrare Sistematică – asistent registrator gradul I/gradul IA...

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA  organizează concurs  pentru ocuparea unor posturi vacante în perioada 21.06.2022- 27.06.2022

Anunț Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA, organizează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri...

Oficiul De Cadastru Şi Publicitate Imobiliară Prahova organizează, în data de 21.03.2022, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul De Cadastru Şi Publicitate Imobiliară Prahova organizează, în data de 21.03.2022, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară Anunț promovare Bibliografie si tematică SE Bibliografie si tematică SPI Bibliografie si tematică SPI Bibliografie si tematică SE Bibliografie si tematică CAD-BIS

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează în perioada 07.03.2022-10.03.2022 concurs pentru ocuparea unui post vacant

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează în perioada 07.03.2022-10.03.2022 concurs pentru ocuparea unui post vacant, cu încadrare pe perioadă nedeterminată de timp, repartizat de la bugetul din venituri proprii-activitatea curentă, după cum urmează: 1 post de referent treapta IA din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Ploieşti – Compartiment registratură 1 post de...
1 2 3 4