Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 26.06.2024

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 26.06.2024, după verificarea dosarelor depuse

Nr. crt. Numele si prenumele candidaților admiși la examen Compartimentul funcțional Funcția şi gradul Admis/respins
1 MUȘOIU CLEOPATRA MARILENA SERVICIUL ECONOMIC Consilier, gradul I admis
2 BANCIU CIPRIAN VASILE BIROUL FOND FUNCIAR Consilier cadastru, gradul II admis