Publicare documente tehnice cadastru

OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

UAT ETAPA FINANȚARE SECTOARE CADASTRALE PRIMA ZI PUBLICARE ULTIMA ZI PUBLICARE LINK SITE ANCPI
Scorțeni 8 27, 28, 31, 61, 62 16.04.2024 14.06.2024 Link
Gura Vadului 8 8, 9, 11, 28, 29, 34, 35, 38, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 76, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 128, 129, 130, 131 18.04.2024 16.06.2024 Link
Gura Vitioarei 8 19, 20, 24, 48, 72, 75, 77, 78 30.04.2024 28.06.2024 Link
Secăria 8 11, 12 30.04.2024 28.06.2024 Link
Calugareni 9 20, 21, 23, 25, 27, 28, 39 08.05.2024 06.07.2024 Link
Campina 9 13, 14 08.05.2024 06.07.2024 Link
Balta Doamnei 9 7, 34 20.05.2024 18.07.2024 Link
Blejoi cofinantare 20 28.05.2024 26.07.2024 Link
Cocorastii Mislii cofinantare 26, 28 10.06.2024 08.08.2024 Link
Boldesti Gradistea 9 12, 38 13.06.2024 11.08.2024 Link

Documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate pe site-ul ANCPI accesând linkul menționat mai sus și la sediul primăriilor. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului pot fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/