Legea cadastrului și a publicității imobiliare – nr. 7/1996