Category

Carieră

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare din data de 12.10.2023

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 12.10.2023 Nr. crt Nr.dosar candidat Rezultatul examinării candidatului 1. 149846/02.10.2023 admis 2. 150061/03.10.2023 admis 3. 150074/03.10.2023 admis 4. 150173/03.10.2023 admis

Anunţ examen autorizare 12.10.2023, ora 09.00

Examenul în vederea autorizării pentru categoria B, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării  lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc în data...

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.09.2023

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 28.09.2023 Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 9835/19.09.2023 85 Admis 2 9803/18.09.2023 82 Admis 3 9766/15.09.2023 81 Admis

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Lista cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 28.09.2023 Nr. crt. Numele şi prenumele candidaților   admiși la examen Compartimentul funcțional Funcția şi gradul Admis/respins 1 9803/18.09.2023 Biroul Înregistrare Sistematica Referent, treapta IA admis 2 9766/15.09.2023 Serviciul Economic Consilier,...

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 28.09.2023, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează, în data de 28.09.2023, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară Anunț promovare – activitatea curenta Anunț promovare – înregistrare sistematica Bibliografia și tematica pentru examenul de promovare în gradul profesional superior – consilier cadastru gradul IA Bibliografia și...

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B  din data de 25.07.2023 Nr. crt Nr.dosar candidat Rezultatul examinării candidatului 1. 109340/10.07.2023 respins 2. 109343/10.07.2023 respins

Anunț examen autorizare 25.07.2023, ora 09.00

Anunț examen autorizare Examenul în vederea autorizării pentru categoria B, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va avea...

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 22.06.2023

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 22.06.2023 Serviciul Economic Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 6784/12.06.2023  93 Admis Serviciul Cadastru/Birou Înregistrare Sistematică Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins 1 6783/12.06.2023  82,67  Admis

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 19.06.2023

Rezultatul examinării candidaților în vederea obţinerii certificatului de autorizare pentru categoria B din data de 19.06.2023 Nr. crt Nr. dosar candidat Rezultatul examinării candidatului 1. 89924/30.05.2023 admis 2. 89927/30.05.2023 admis 3. 92796/06.06.2023 admis

Lista cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Lista cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 22.06.2023, după verificarea dosarelor depuse Nr. crt. Numele şi prenumele candidaților   admiși la examen Compartimentul funcțional Funcția şi gradul Admis/respins 1 6783/12.06.2023 Biroul Înregistrare Sistematica Consilier cadastru, gradul II admis...
1 2 3 4 6