By

Cristian Matei

În atenția Persoanelor Fizice / Juridice Autorizate

Având în vedere adresa ANCPI cu nr. 989/11.01.2019, înregistrată la OCPI Prahova cu nr.383/14.01.2019 şi prevederile art.22 alin.(2),art.32 alin.(2), precum şi ale art.48, alin (1)litera b) din Regulamentul aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicam faptul că toate persoanele fizice/juridice autorizate au obligativitatea ridicării certificatelor de autorizare...
1 11 12 13