Category

Anunțuri PFA/PJA

Documente necesare pentru deschiderea unui cont în aplicația Eterra (PFA / PJA)

Pentru deschiderea unui cont în aplicația Eterra: persoana fizica autorizata va descarca Cererea în format excel de pe site-ul www.ancpi.ro va completa tabelul excel (foaia Date) va lista si semna foaia Cerere (pe hartie, semnat si stampilat sau fișier pdf semnat digital cu certifcat calificat) va transmite pri email la adresa  ph@ancpi.ro documentul format excel,...

În atenția Persoanelor Fizice / Juridice Autorizate

Având în vedere adresa ANCPI cu nr. 989/11.01.2019, înregistrată la OCPI Prahova cu nr.383/14.01.2019 şi prevederile art.22 alin.(2),art.32 alin.(2), precum şi ale art.48, alin (1)litera b) din Regulamentul aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicam faptul că toate persoanele fizice/juridice autorizate au obligativitatea ridicării certificatelor de autorizare...
1 2 3