Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 22.06.2023

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 22.06.2023

Serviciul Economic

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins
1 6784/12.06.2023  93 Admis

Serviciul Cadastru/Birou Înregistrare Sistematică

Nr. crt Numele şi prenumele candidatului Punctaj final proba scrisă Admis/Respins
1 6783/12.06.2023  82,67  Admis