Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară

Lista cuprinzând salariații  admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 28.09.2023

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaților   admiși la examen Compartimentul funcțional Funcția şi gradul Admis/respins
1 9803/18.09.2023 Biroul Înregistrare Sistematica Referent, treapta IA admis
2 9766/15.09.2023 Serviciul Economic Consilier, gradul I admis
3 9835/19.09.2023 Biroul Fond Funciar Consilier cadastru, gradul I admis