Publicare documente tehnice cadastru

OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

UAT ETAPA FINANȚARE SECTOARE CADASTRALE PRIMA ZI PUBLICARE ULTIMA ZI PUBLICARE LINK SITE ANCPI
Râfov POR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110
20.12.2023 17.02.2024 Link
Boldesti-Scaeni 8 32 21.12.2023 18.02.2024 Link
Apostolache 8 15 09.01.2024 08.03.2024 Link
Filipestii de Padure 8 18, 30, 76, 79 09.01.2024 08.03.2024 Link
Teisani 8 31, 45, 48, 50 09.01.2024 08.03.2024 Link
Cocorastii Mislii 8 15, 22 09.01.2024 08.03.2024 Link
Cocorastii Mislii cofinantare 27 09.01.2024 08.03.2024 Link
Călugăreni 8 3, 11, 12, 13, 14 17.01.2024 16.03.2024 Link
Ploiesti cofinantare 189, 199, 200 22.01.2024 21.03.2024 Link
Tinosu 9 19, 21, 37, 40, 51 22.01.2024 21.03.2024 Link
Jugureni 9 5, 15, 21, 29, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 60, 65, 69, 70, 71 25.01.2024 24.03.2024 Link
Șirna 8 16, 17 01.02.2024 31.03.2024 Link
Predeal Sărari 8 6, 7, 8, 18 05.02.2024 04.04.2024 Link
Bertea 8 21 07.02.2024 06.04.2024 Link
Dumbrăvești 8 13, 18, 19, 20, 53, 54, 55 07.02.2024 06.04.2024 Link
Aluniș cofinantare 8, 9, 10, 11, 12, 13 09.02.2024 08.04.2024 Link
Blejoi 9 2, 6, 7, 9, 10 13.02.2024 12.04.2024 Link
Draganesti 8 36, 76, 126, 130 15.02.2024 14.04.2024 Link
Draganesti cofinantare 64 15.02.2024 14.04.2024 Link

Documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate pe site-ul ANCPI accesând linkul menționat mai sus și la sediul primăriilor. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului pot fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/