Publicare documente tehnice cadastru

OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

UAT ETAPA FINANȚARE SECTOARE CADASTRALE PRIMA ZI PUBLICARE ULTIMA ZI PUBLICARE LINK SITE ANCPI
Puchenii Mari 9 11, 21, 23, 30, 35, 36, 63, 83, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113 18.03.2024 16.05.2024 Link
Apostolache 8 22, 48 22.03.2024 20.05.2024 Link
Aluniș 8 5 22.03.2024 20.05.2024 Link
Mizil 8 37 25.03.2024 23.05.2024 Link
Tinosu cofinantare 10, 23, 30, 31 27.03.2024 25.05.2024 Link
Drăgănești cofinantare 68 27.03.2024 25.05.2024 Link
Păcureți 8 17, 18, 20, 28 01.04.2024 30.05.2024 Link
Provița de Jos 8 5, 16, 17, 18 01.04.2024 30.05.2024 Link
Șotrile 8 3, 10, 11, 13, 15 10.04.2024 08.06.2024 Link
Scorțeni 8 27, 28, 31, 61, 62 16.04.2024 14.06.2024 Link
Gura Vadului 8 8, 9, 11, 28, 29, 34, 35, 38, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 76, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 128, 129, 130, 131 18.04.2024 16.06.2024 Link
Gura Vitioarei 8 19, 20, 24, 48, 72, 75, 77, 78 30.04.2024 28.06.2024 Link
Secăria 8 11, 12 30.04.2024 28.06.2024 Link
Calugareni 9 20, 21, 23, 25, 27, 28, 39 08.05.2024 06.07.2024 Link
Campina 9 13, 14 08.05.2024 06.07.2024 Link

Documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate pe site-ul ANCPI accesând linkul menționat mai sus și la sediul primăriilor. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului pot fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/