Raportul final al procedurii de achiziție servicii de pază